júl 2018
po ut st št pi so ne
           
1
2
9
         

Školenie trénerov II.KS - všeobecná časť

  3. 8. 2017
Prvá všeobecná časť školenia trénerov II. kvalifikačného stupňa sa v spolupráci s PU v Prešove uskutoční 29.9. - 1.10.2017.

POZVÁNKA

na školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa – 1.Všeobecná časť

 

Dátum: 29.9. – 1. 10. 2017 a 6. - 8. 10. 2017 *

Miesto konania: Fakulta športu PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Rozsah školenia: 40 vyučovacích hodín

Začiatok školenia: piatok o 15:00

Elektronická prihláška: https://goo.gl/forms/MH32NR2ed84mOKv73


Účastnícky poplatok: bude určený podľa počtu prihlásených uchádzačov a oznámený individuálne po uzatvorení záväzných prihlášok (max. cena 160 €/ účastník)

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK 93 8180 000 000 70 0006 6554

Variabilný symbol: 1070

-          Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko

Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 17. 9. 2017 do 12:00

Poplatok uhradiť najneskôr: 22. 9. 2017

-          Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci.

Podmienky účasti na školení:

- úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie (požadovaný doklad -maturitné vysvedčenie)

- frekventant má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner I.KS

- vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky v stanovenom termíne

- úhrada poplatku za školenie v stanovenom termíne

 

Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Čech, PhD. Email: pavol.cech@unipo.sk Tel.: 051-7470527 GSM: +421 908 617 932

 

* Organizátor si v prípade nízkeho záujmu vyhradzuje právo školenie zrušiť (prípadne zrušenie oznámime týždeň pred konaním školenia).

* Pri neospravedlnenej neúčasti poplatok nebude vrátený!!!

(oznámenie neúčasti je možné najneskôr do 22. 9. 2017)

 

Blížiace sa podujatia