máj 2018
po ut st št pi so ne
 
7
14
15
16
28
29
30
     
             

Školenie trénerov I.KS - všeobecná časť

  5. 9. 2017
Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave Vás v spolupráci so SZBe pozývajú na všeobecnú časť školenia trénerov I.kvalifikačného stupňa.

POZVÁNKA

na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť

Dátum: 6. – 8. 10. 2017 

Miesto konania: FTVŠ UK Bratislava, Náb. arm. gen. L. Svobodu 9,  814 69  Bratislava                 

Elektronická prihláška: https://goo.gl/forms/pTXY2QWPhq0io7RI2

Účastnícky poplatok: cca 35 €  

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK 83 0900 0000 0050 4978 3686     

  •  správa pre príjemcu: meno účastníka školenia      

Ubytovanie:    individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

Uzávierka prijímania prihlášok: 20.9.2017 do 12:00 hod. 

Poplatok uhradiť najneskôr: 20.9.2017

Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí, ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci. 

Potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa bude udelené len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

V prípade potreby kontaktujte: akademia@fsport.uniba.sk , resp. č. +421 2 206 69 933