SZBe

Výročná správa 2019
SZBe - štátny účet 05/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
SZBe - štátny účet 06/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Uznesenia VV - jún
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca jún 2020.
Pozvánka na ČK
POZVÁNKA na ČLENSKÚ KONFERENCIU Slovenského zväzu bedmintonu, ktorá sa uskutoční 19.7.2020 o 10.00 hod. v hoteli Dixon, v Banskej Bystrici.
Zápisnica z VV 02062020
Termínový kalendár 2020
Uznesenia VV - apríl
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca apríl 2020.
Pozvánka
Pozvánka na zasadnutie Výkonného výboru, ktoré sa uskutoční 2.júna 2020, o 9:30 hod., v športovej hale M-ŠPORT v Trenčíne.
SZBe - štátny účet 04/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
SZBe - štátny účet 03/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
SZBe - štátny účet 02/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Správy ŠTK č.2
Uznesenia VV - február
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca február 2020.
Uznesenia VV - január
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca január 2020.
SZBe - štátny účet 01/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
SZBe - štátny účet 12/2019
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Zoznam oprávnených osôb na prihlasovanie hráčov na turnaje GP A a O U11-U19
Uznesenia VV - december
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca december 2019.
Vrchní rozhodcovia na prvú polovicu sezóny 2020
strana: 1   novšie   staršie