Ostatné

Informácia o možných nastaveniach software Tournament Planner v prípade súťaže v skupinách (Round Robin).
Návod na používanie programu na automatizované vytvorenie výsledkovej listiny zo súboru poradia hráčov exportovaného zo softvéru Tournament Planner.
13.11.2014
Aktuálny zoznam trénerov platný k 31.januáru 2024 nájdete v prílohe.
13.11.2014
Aktuálne zoznamy hlavných ako aj vrchných rozhodcov platných k 20.marcu 2024 nájdete v prílohách.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov