október 2019
po ut st št pi so ne
 
14
21
     
             

Propozície Pohára veteránskych družstiev Trenčín - 12.10.2019PROPOZÍCIE
Turnaja veteránskych družstiev
CEVA Trenčín 13.10.2018

Usporiadateľ: TJ CEVA Trenčín

Miesto konania: Športová hala na Ostrove, Trenčín (5 kurtov)

Dátum konania: sobota 12.10.2019

Prezentácia: sobota 8:40 – 8:55 hod.

Zahájenie: sobota 9:00 hod.

Účastníci: včas prihlásené družstvá (do počtu 20) - prihlášky zasielajte e-mailom

Právo účasti: veteránske družstvá (hráči registrovaní v jednom oddiely, naposledy registrovaní za oddiel alebo nikdy neregistrovaní - ktorí dosiahli vek 35 rokov v roku 2018 a skôr)

Zloženie družstva: dvaja muži a jedna žena

Stretnutie pozostáva: 1.MIX, 2. MIX a ŠM (hrané na jeden set s možnosťou nastavenia)

Herný systém: švajčiarsky systém na 5 kôl (každý hráč odohrá min. 10 setov)

Súpiska: v prihláške družstvá predložia súpisku - mená dvoch hráčov a jednej hráčky s označením, ktorý z mužov bude hrať počas celého turnaja 1.MIX (podľa aktuálneho slovenského rebríčka v mixe)

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúcej TJ alebo vlastné

Štartovné: 15,- € / družstvo 

Košíky: vlastné pierkové v schválenom poradí

Vrchný rozhodca: Juraj Piovarči

Ceny: zatiaľ utajené...

Občerstvenie: v priestoroch haly bude zriadený "Bufet u Knappa"

Posedenie: sa uskutoční po skončení turnaja

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátori súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov, cenné veci si neponechávajte v šatniach - usporiadateľ neručí za prípadné straty

Informácie: Juraj Piovarči, Beckovská 3. 911 01 Trenčín; tel. 096120/2139; mobil: 0904 261 396; mail: piovarci.juraj@gmail.com

 

Juraj Piovarči
tajomník TJ CEVA

24. 9. 2019