október 2019
po ut st št pi so ne
 
14
21
     
             

Propozície Grand Prix Q U15, Prešov - 12.10.2019P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja – Grand Prix Q mladších žiakov v bedmintone

 

 

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov - 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: sobota, 12.10.2019

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín  zasielajte  na vyššie uvedenú adresu do 10.10.2019 do 18:00 hod.

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U15 registrovaní v oddieloch oblasti SR Východ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U15 dňa  26.10.2019 v Košiciach (Dzurňák J., Poláček M., Štefánik M., András D., Šlosár S., Stašková E., Skybová A., Kozloková I., Lázárová N., Bogušová D., Holubová N.)

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 8.- € za hráča na všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Prezentácia: 12.10.2019 od 7:45 hod. v telocvični školy

Losovanie: 8:15 hod.

Otvorenie: 8:30 hod.

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a miešaná štvorhra  

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

                                     Vstup do objektu telocvične len v prezuvkách

 

Prešov, 26.9.2019
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

30. 9. 2019