Propozície 35. ročníka Memoriálu Jána Klačanského, Trenčín - 11.-12.1.2020Majstrovstvá CEVY vo štvorhrách
Memoriál  Jána  Klačanského
34. ročník
Grand Prix „B“
CEVA Trenčín 12.-13.1.2019


Usporiadateľ: TJ CEVA Trenčín

Miesto konania: Športová hala M-Šport na Ostrove (10 kurtov)

Dátum konania: sobota 11.1.2020 a nedeľa 12.1.2020

Prezentácia: sobota 8.30 – 8.50 hod., nedeľa 9.30 - 9.50 hod.

Zahájenie: sobota 9.00 hod. štvorhra mužov, nedeľa 10.00 hod. zmiešaná štvorhra

Právo účasti: včas prihlásení a prezentovaní registrovaní hráči s právom štartu v kategórii dospelých (usporiadateľ uzatvorí prihlášky v prípade naplnenia počtu 32 mužských a 16 ženských párov)

Prihlášky: pre štvorhry mužov a žien mailom - návratkou do stredy 8.1.2020 spolu s úhradou štartovného na účet (ak vám chýba spoluhráč, dajte nám vedieť) elektronická prihláška: https://tinyurl.com/mjk2020

Štartovné: v štartovnom je zahrnuté: vrchný rozhodca, kurty, celodenné občerstve-nie v bufete, sprievodný program, ceny pre víťazov
- sobota 15.- € (štvorhry) - uhradiť účet TJ CEVA: 0041708224/0900 (IBAN: SK18 0900 0000 0000 4170 8224, BIC: GIBASKBX) - do správy pre príjemcu uveďte svoje meno !
- nedeľa 10.- €  (zmiešaná štvorhra) platba rovnakým spôsobom (núdzová platba v deň turnaja priamo v hale: sobota 17.- €, nedeľa 12.- €)

Košíky: vlastné pierkové v schválenom poradí na sezónu 2020

Disciplíny: štvorhry mužov a žien (sobota), zmiešaná štvorhra (nedeľa) pozor - mix sa bude hrať ako dva oddelené turnaje - pre výkonnostných hráčov a pre hráčov nižších súťaží, resp. starších.

Herný systém: švajčiarsky (prípadne skupinový pri nižšom počte účastníkov v disciplíne) - všetky dvojice si zahrajú minimálne 5 zápasov bez ohľadu na to, či v nich zvíťazia alebo nie

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov GP k 31.12.2019

Vrchný rozhodca: Juraj Piovarči (Michal Matz)

Ceny: prví traja v každej disciplíne obdržia pitné ceny, víťazi tiež vecné dary

Ubytovanie: priamo v hale: michal.matejka9@gmail.com (0903 645790), alebo v susednom Šport- hoteli: jaroslav.malik@astrencin.sk (cena ubytovania jednotná 41 € za dvojlôžko, možnosť zajednať si raňajky)

Stravovanie: zabezpečené v priestoroch športovej haly (ľahký celodenný bufet v hale v cene štartovného), možnosť zakúpenia studeného aj teplého jedla, nealkoholických aj alkoholických nápojov v reštaurácii haly

Posedenie: sa uskutoční po skončení prvého hracieho dňa v priestoroch susedného Športhotelu; večer diskotéka nie len pre starších a pokročilých :-)

Informácie: Juraj Piovarči, Beckovská 3, 911 01 Trenčín; tel. 096120/2139; mobil: 0904 261396; mail: piovarci.juraj@gmail.com

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe 

 

Juraj Piovarči
tajomník TJ CEVA

11. 12. 2019