február 2020
po ut st št pi so ne
         
3
24
 
             

Propozície Grand Prix Q U13, Bratislava - 8.2.2020P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q mladších žiakov v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka  https://scdubravka.sk

Dátum konania: sobota 8.2.2020

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 registrovaní v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U13  15.2.2020 v Košiciach (A.Suchý, Výboch, Potoma, Staňo, Šúlek, O.Matz, Žiačiková, L.Klačanská, E.Bieleschová, Fischer, Suchá, Flochová a Hálová)

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan@socpoist.sk najneskôr dňa 6.2.2020, aby bolo možné podľa počtu prihlásených hráčov upresniť rozsah objednaných kurtov.

Vrchný rozhodca: Matúš Sýkora

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U13 k 1.1.2020

Loptičky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 5+5 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8.-€ za všetky disciplíny

Informácie: Filip Guldan, mobil 0917 790 647, email filip.guldan@socpoist.sk

Časový program:
prezentácia:         8:15 – 8:45 hod.
losovanie:             8:45 hod.
zahájenie:            9:00 hod. mix

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

                      Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

 

Bratislava  26.1.2020
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

27. 1. 2020