jún 2021
po ut st št pi so ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre III. ligu Východ 2020III. liga zmiešaných družstiev dospelých 2020
oblasť Východ

 Správy č. 1
 
Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2020 majú nasledovné družstvá: KGB Rožňava, BK Sabinov, VEVA Huncovce B, BC Liptovský Mikuláš, MŠK Slavoj Spišská Belá, 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy

3. Podmienky účasti: platné preukazy, písomná prihláška do 13.1.2020 a súpiska družstva zaslaná  riadiace-mu súťaže na potvrdenie do 5.2.2020.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. III. liga dospelých Východ sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

7. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu 50.-€.

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 – 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Rozlosovanie :

1. kolo: 15.2.2020

Usporiadateľ: VEVA Huncovce

9:00     BK Sabinov- TATRAN Spišské Vlachy
            VEVA Huncovce B – BC Liptovský Mikuláš
            KGB Rožňava – Slavoj Spišská Belá           
11:00   BK Sabinov- KGB Rožňava
            VEVA Huncovce B- Slavoj Spišská Belá
            BC Liptovský Mikuláš – TATRAN Spišské Vlachy

2. kolo: 28.3.2020

Usporiadateľ: TATRAN Spišské Vlachy                                     

9:00     TATRAN Spišské Vlachy – VEVA Huncovce B
11:00   KGB Rožňava – VEVA Huncovce B
13:00   KGB Rožňava – TATRAN Spišské Vlachy

Usporiadateľ: BC Liptovský Mikuláš

 9:00     BC Liptovský Mikuláš – Slavoj Spišská Belá
11:00    Slavoj Spišská Belá - BK Sabinov
13:00    BC Liptovský Mikuláš – BK Sabinov

3. kolo: 2.5.2020

Usporiadateľ: KGB Rožňava

9:00     KGB Rožňava- BC Liptovský Mikuláš
            BK Sabinov - VEVA Huncovce B
11:00   Slavoj Spišská Belá -  TATRAN Spišské Vlachy
            VEVA Huncovce B- BC Liptovský Mikuláš
13:00   KGB Rožňava – TATRAN Spišské Vlachy
            BK Sabinov – Slavoj Spišská Belá

4. kolo: dátum bude upresnený neskôr

Usporiadateľ: Slavoj Spišská Belá                                                               

9:00     BK Sabinov – BC Liptovský Mikuláš
            VEVA Huncovce B – TATRAN Spišské Vlachy
            Slavoj Spišská Belá – KGB Rožňava
11:00    BK Sabinov – TATRAN Spišské Vlachy
             VEVA Huncovce B – KGB Rožňava
             Slavoj Spišská Belá- BC Liptovský Mikuláš

5. kolo: dátum bude upresnený neskôr

Usporiadateľ : BK Sabinov                                                                           

9:00      BK Sabinov - KGB Rožňava
             VEVA Huncovce B- Slavoj Spišská Belá
11:00     TATRAN Spišské Vlachy – BC Liptovský Mikuláš
             BK Sabinov – VEVA Huncovce B
13:00    KGB Rožňava-  BC Liptovský Mikuláš
             Slavoj Spišská Belá– TATRAN Spišské Vlachy

6. kolo: dátum bude upresnený neskôr

Usporiadateľ : VEVA Huncovce

9:00       1. miesto po základnej časti – 3. miesto
              4. miesto – 6. miesto
11:00     2. miesto – 3. miesto
              5. miesto – 6. miesto
13:00     1. miesto – 2. miesto
              4.miesto – 5. miesto                                         

10. Súťaž je rozdelená na dve časti. Základnú / 1 až 5. kolo/  a finálovú / 6. kolo/. V základnej časti sa stretnú družstvá každé s každým dvakrát. Vo finálovom kole sa rozdelia družstvá do dvoch skupín. V 1. skupine  sa stretnú proti sebe družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste po základnej časti. V 2. skupine sa stretnú proti sebe družstvá umiestnené na 4.-6. mieste po základnej časti. Body získané v základnej časti sa započítavajú do konečnej tabuľky. Avšak družstvá umiestené na 4.-6. mieste po základnej časti už nemôžu predbehnúť v tabuľke družstvá umiestnené na 1.-3. mieste.

11. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy východ určuje usporiadateľ.

12. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v ma-ximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

13. Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev ( súbor  :  .lsw )
  • originály všetkých zápisov o stretnutí

Víťaz III.ligy SR Východ získava právo postupu do II.ligy SR Východ. V prípade, že družstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky III.ligy

 

Vedúci družstiev a kontakty:

KGB

Rožňava

Oskar

Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA

Huncovce B

Jozef

Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

BC Liptovský

Mikuláš

Miroslav

Lapák

0915 813 810

bedmintonlm@gmail.com

Slavoj

Spišská Belá

Rastislav

Lech

0918 383 213

Rasto.lech@gmail.com

BK

Sabinov

Vojtech

Molčan

0908 607 455

Vojtech.molcan@gmail.com

1.ŠK TATRAN

Spišské Vlachy

Martin

Čurilla

0903 258 688

Martin.curilla@gmail.com

 


Košice, 4.2.2020
Vladimír Turlík
riadiaci súťaže

4. 2. 2020