august 2020
po ut st št pi so ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Propozície Grand Prix A U17, Bratislava 22.-23.2.2020P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja mladšieho dorastu v bedmintone - Grand Prix A U17

 

 

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: ŠPORTOVÝ KLUB SLÁVIA AGROFERT, Májová 21, 850 05 Bratislava – Petržalka (za Ekonomickou univerzitou)

Dátum konania: 22.2.-23.2.2020 (sobota-nedeľa)

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP A U17

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 20.2.2020 do 16.00 hodiny emailom na adresu streharska@gmail.com . Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania.

Vrchný rozhodca: PharmDr. Alžbeta Streharski

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa redukovaných rebríčkov GP U17 k 1.1.2020

Loptičky: vlastné len pierkové Forza VIP

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 4.- € za disciplínu

Informácie: Alžbeta Streharski, mobil 0908 436 824, email streharska@gmail.com

Časový program:
sobota 22.2.2020

  • 8:15 – 8:45 hod. prezentácia a úprava párových disciplín
  • 8:45 hod. losovanie
  • 9:00 hod. zahájenie  mix
nedeľa 23.2.2020
  • 9:00 hod. semifinále dvojhier a všetky finálové zápasy

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Bratislava 9.2.2020
Alžbeta Streharski
BK Spoje Bratislava

 

10. 2. 2020