SZBe: V Bratislave sa školilo...

8.marca sa v Bratislave uskutočnilo školenie a následné skúšky vrchných rozhodcov. Po úspešnom absolvovaní nám tak do zoznamu SZBe pribudne deväť nových mien.


Školenie viedol ako obvykle skúsený Filip Guldan, ktorý mal pod palcom deväť uchádzačov o rozhodcovskú licenciu. Menovite do Bratislavy pricestovali Michal Palica, Lucia Pavelková, František Lukáč, Roland Bielčik, Ivana Vyletelová, Tomáš Ondrovič, Marián Bilic, Dominika Kleinová a Jozef Vešelényi.

Viac už náš školiteľ Filip Guldan.


Dňa 8.3.2020 sa v Bratislave v Športovom centre Dúbravka v čase od 10,00 do 16,00 uskutočnilo školenie a skúšky vrchných rozhodcov, ktoré som viedol. Školenia sa zúčastnilo 9 uchádzačov. Program školenia bol nasledovný:

1. Pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok a Rozpis súťaží – vysvetlenie nejasností

2. Prebratie jednotlivých bodov postupu pri losovaní

3. Najdôležitejšie zásady pri vedení súťaže družstiev, používanie ligového softvéru

4. Vykonanie skúšobných testov

5. Tournament Software - softvér pre automatické losovanie súťaží cez počítač a tiež pre riadenie turnaja a automatické zverejňovanie výsledkov na internete – ako ho používať.

Všetci účastníci skúšky úspešne zložili.

11. 3. 2020