november 2020
po ut st št pi so ne
           
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           

Správy ŠTK s Rozpisom Extraligy 2020Bedmintonová extraliga zmiešaných družstiev dospelých
súťažný ročník 2020
Správy č.1
Rozpis súťaže

 

1. Extraliga dospelých sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2020 a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v Extralige zmiešaných družstiev na sezónu 2020 majú nasledovné družstvá: Lokomotíva Košice, Lokomotíva Košice B, Spoje Bratislava, KPŠ Košice, KPŠ Košice B, Sokol Ilava a BKR Púchov. So súhlasom ŠTK bude družstvo Lokomotíva Košice štartovať pod reklamným názvom AGB ekoservis Košice, družstvo Lokomotíva Košice B bude štartovať pod názvom Lokomotíva Košice. So súhlasom ŠTK bude družstvo KPŠ Košice štartovať pod reklamným názvom Merkury Broker Košice a družstvo KPŠ Košice B pod reklamným názvom OLIVER Košice. Klub CEVA Trenčín sa vzdal práva štartu v Extralige a dobrovoľne zostupuje do II.ligy Západ.

3. Povinnosti účastníkov Extraligy:

  • elektronická prihláška zaslaná na adresu predsedu ŠTK do 20.1.2020
  • prihlásiť družstvo dorastu alebo žiakov do súťaže zmiešaných družstiev a odohrať túto súťaž (KM alebo OM) – výška pokuty za nesplnenie tejto podmienky je 300 €
  • B družstvo môže v Extralige štartovať iba pod iným názvom, nie ako B družstvo

Súpisky pre Extraligu je nutné elektronicky zaslať na potvrdenie predsedovi ŠTK do 20.3.2020

4. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov v stretnutí v poradí: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne štyria hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa skladá z dvoch častí. V základnej časti sa v 3 kolách podľa rozlosovania stretne každé družstvo s každým. Po odohraní základnej časti, prvých šesť družstiev vytvorí finálovú skupinu play-off. Vo finálovej skupine play-off sa odohrajú najskôr štvrťfinálové stretnutia družstiev 3-6 a 4-5 podľa umiestnenia v základnej časti. Porazení štvrťfinalisti odohrajú ešte v sobotu stretnutie o 5. miesto.V prvom semifinále sa stretne víťaz základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol horší po základnej časti a druhý po základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol lepší po základnej časti.

V nedeľu sa odohrá finále a zápas o 3. miesto.

V stretnutiach play-off platí pravidlo, že v prípade remízy o víťazovi nerozhoduje skóre setov, ale o víťazovi rozhoduje deviaty, tzv. „zlatý zápas“. Tento zápas vyberie z dvojhry mužov, dvojhry žien alebo mixu vedúci družstva, ktoré skončí po základnej časti vyššie v tabuľke. Do vybraného zápasu nesmie nastúpiť hráč, ktorý už v tejto disciplíne v danom stretnutí hral. Každý hráč môže štartovať vo 2 zápasoch v stretnutí v rôznych disciplínach. Výnimku tvorí len prípad deviateho, tzv. „zlatého zápasu. Za deviaty zápas sa hráčom nezapočítavajú body do rebríčkov.

Na stretnutia play-off môžu nastúpiť len tí zahraniční hosťujúci hráči, ktorí nastúpili aspoň v dvoch kolách základnej časti.

6. Rozpis a termíny stretnutí Extraligy:

Družstvá boli združené do dvojíc a boli im priradené nasledovné písmená:

A1 - AGB ekoservis Košice          A2 - Lokomotíva Košice

B1 - Merkury Broker Košice       B2 - OLIVER Košice

C1 - Sokol Ilava                             C2- BKR Púchov

D   - Spoje Bratislava

1. kolo (28.3.2020):                                              

Lokomotíva Košice                                                         

A1 – C2      A2 – C1                                                

A1 – C1      A2 – C2                                            

KPŠ Košice                                                                                                   

B1 - B2 

B2 - D

B1 - D

2. kolo (2.5.2020):

BKR Púchov                                                                     

C2 – B1      C1 – B2                                                 

C1 – B1      C2 – B2                                               

Spoje Bratislava                                                                                                             

 A1 - A2

D - A2

D - A1

3. kolo: (termín bude včas upresnený)

Lokomotíva Košice                                                      

A1 – B2      A2 – B1                                               

A1 – B1      A2 – B2                                                

Sokol Ilava                                                                                                              

C1 - C2 

C1 - D

C2 - D

4. kolo: (termín a miesto budú včas upresnené)

sobota: 

stretnutia play-off

A: 3. družstvo po základnej časti – 6. družstvo po základnej časti

B: 4. družstvo po základnej časti – 5. družstvo po základnej časti 

stretnutie o 5. miesto

porazení A – porazení B

semifinále:

C: 1. družstvo po základnej časti – víťaz štvrťfinále (horší v tabuľke po základnej časti)

D: 2. družstvo po základnej časti – víťaz štvrťfinále (lepší v tabuľke po základnej časti)

nedeľa:

finále

víťaz C – víťaz D

stretnutie o 3. miesto

porazení C – porazení D

Oficiálne začiatky stretnutí sú  v základnej časti o 9.00 - 12.00 - 15.00 hod. O začiatkoch stretnutí o záchranu a play off bude riadiaci súťaže informovať vedúcich družstiev v priebehu súťažného ročníka. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatkov stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať predsedu ŠTK.

7. Kluby, ktoré chcú usporiadať niektoré kolo Extraligy, sú povinné pri žiadosti o jeho pridelenie uviesť aj návrh na vrchného rozhodcu s platným preukazom, ktorý je ochotný súťaž viesť. Vrchných rozhodcov pre všetky termíny Extraligy určuje sekretariát, ktorý  je oprávnený návrh klubu na rozhodcu potvrdiť alebo určiť iného rozhodcu. V priebehu sezóny sekretariát zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje náhradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je oprávnený zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je sekretariát povinný zaslať písomné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu.

8. Usporiadateľ ligového kola je povinný uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubytovanie a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 70 € za celodennú akciu (nad 6 hodín) alebo 35 € za poldennú akciu (do 6 hodín).

9. V prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, že KR nominuje na play-off Extraligy hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kurtov, na ktorých sa bude hrať.

10. Súťaž sa hrá s košíkmi FZ FORZA VIP, ktoré dodá SZBe v počte 2 tucty na stretnutie. Ak sa niektoré družstvo z vlastnej viny nezúčastní niektorého stretnutia, jeho podiel košíkov prepadáva v prospech SZBe.

11. Za každý zápas v stretnutí Extraligy, ktorý družstvo neodohrá z dôvodu neprítomnosti hráča bude potrestané pokutou vo výške 30 € bez ohľadu na dôvody, ktoré to zapríčinili. V prípade, že sa družstvo nedostaví na stretnutie, môže mu byť zo strany ŠTK udelená pokuta do výšky 350 €.

12. Stretnutia Extraligy sa musia hrať v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regulárne ihriská spĺňajúce podmienky čl. 20 Súťažného poriadku (stojany pre rozhodcov, číselníky, čiary, podlaha, osvetlenie). Za nedodržanie podmienok o regulárnych ihriskách stanovených v tomto článku sa stanovujú pokuty: 20 € za číselníky a 20 € za teplotu v telocvični.

13. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodržiavať všetky zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektami a to aj v prípade, že zmluva bola uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesiace pred začiatkom podujatia. V prípade, že SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na organizovanie súťaže, že organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môže sa organizácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týždňov po obdržaní informácie o podmienkach zmluvy.

14. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný používať ligový SW a po skončení súťaže vytlačiť zápisy o stretnutí, dať ich podpísať vedúcim družstiev a zaslať ich riadiacemu súťaže. Zároveň  najneskôr do 18:00 hodiny je povinný nahlásiť výsledky stretnutí telefonicky alebo mailovo na sekretariát SZBe: stk@bedminton.sk

15. V stretnutí Extraligy musia všetci hráči jedného družstva odohrať všetky zápasy stretnutia v tričkách rovnakej farby. Za každý zápas, v ktorom to hráči nedodržia, bude klub potrestaný pokutou vo výške 17 €. Tričko sa považuje za vyhovujúce, ak je aspoň 75% jeho povrchu príslušnej základnej spoločnej farby celého družstva.

16. V prípade rovnosti bodov družstiev na čele tabuľky extraligy rozhoduje o ich poradí skóre vzájomných zápasov a nie celkové skóre.

17. Víťazné družstvo Extraligy sa stáva majstrom Slovenska, získava zlaté medaily a na jeden rok putovný Ligový pohár od SZBe. Putovný pohár je družstvo povinné priniesť na záverečné kolo ďalšieho ročníka Extraligy, aby ho mohol prevziať ďalší víťaz. Družstvá na ďalších miestach získavajú strieborné a bronzové medaily. Víťazné družstvo a má právo reprezentovať SR v ďalšom ročníku EP klubov.

18. Posledné družstvo Extraligy odohrá o záchranu barážový turnaj s dvoma družstvami z druhých líg (po jednom z II. ligy Východ a II. ligy Západ). Právo postupu do Extraligy získavajú prvé dve družstvá z baráže.

Kontakty na vedúcich družstiev:

 

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

AGB ekoservis

Košice

Ladislav

Tomčko

0917 840 864

lacotomcko@centrum.sk

Spoje

Bratislava

Marian

Šulko

0905 518 297

marossulko@hotmail.com

Lokomotíva

Košice

Matej

Poláček

0915 649 299

matisek.polacek@gmail.com

Sokol

Ilava

Marian

Horák

0905 644 227

ilsportbar@gmail.com

Merkury

Broker Košice

Ľuboš

Petrovský

0903 900 963

ak.petrovsky@gmail.com

BKR

Púchov

Tomáš

Lobotka

0904 653 221

tlobotka@gmail.com

OLIVER

Košice

Jaroslav

Kozák

0903 619 167

kozakovam@gmail.com

 

 

6.3.2020
za ŠTK SZBe
Richard Bálint
riadiaci súťaže

11. 3. 2020