september 2021
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
             

Upravený Rozpis II. ligy Východ 2020II. liga zmiešaných družstiev dospelých SR oblasť Východ súťažný ročník 2020

Správy č.2

Upravený rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB SZBe a tohto rozpisu, ktorý bol upravený z dôvodu zrušenia súťaží v prvom polroku 2020 kvôli koronavírusu.

2.Podmienky účasti:

  • zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 13.1.2020
  • zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 10.9.2020

3. Právo účasti v 2. Lige východ pre sezónu 2020 majú nasledovné družstvá:   KBŠ Dolný Kubín,  PBA Prešov, KBC Košice,  KPŠ Košice C, VICTORY Trebišov, VEVA Huncovce A. Žiadne ďalšie družstvo 3. ligy neprejavilo záujem štartovať v 2. lige.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

Rozlosovanie:

1.kolo (27.9.2020):
Usporiadateľ: KBC Košice              
09:00     KBC Košice – KPŠ Košice C                          
11:00     Victory Trebišov – KBC Košice     
13:00     Victory Trebišov – KPŠ Košice C

Usporiadateľ: PBA Prešov
09:00     KBŠ Dolný Kubín – VEVA Huncovce A                     
11:00     VEVA Huncovce A- PBA Prešov
13:00     KBŠ Dolný Kubín – PBA Prešov

 

2. kolo (29.11.2020):
Usporiadateľ: VEVA Huncovce    
9:00                                      
VEVA Huncovce A – KBC Košice
KBŠ Dolný Kubín – KPŠ Košice C
PBA Prešov – Victory Trebišov

11:00
VEVA Huncovce A – KPŠ Košice C
KBŠ Dolný Kubín – Victory Trebišov
PBA Prešov - KBC Košice

13:00
VEVA Huncovce A – Victory Trebišov
KBŠ Dolný Kubín – KBC Košice
PBA Prešov – KPŠ Košice C

6. Oficiálne začiatky stretnutí sú o 9.00, 11.00 a 13.00 hod. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

7. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy východ určuje usporiadateľ.

8. II. liga dospelých východ sa môže hrať len s pierkovými košíkmi FZ Forza VIP. SZBe dodáva na každé stretnutie 1 tubu košíkov Forza VIP, ostatné dodávajú družstvá rovným dielom.

9. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

10. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50.-€.

11. Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev ( súbor s príponou .lsw)a originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje sken). V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín kompletné výsledky riadiacemu súťaže, bude mu udelená pokuta 50.-€.

12. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú barážový turnaj spolu s posledným družstvom z Extraligy o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. Z baráže postupujú do Extraligy dve družstvá. V prípade, že víťaz niektorej II. ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do baráže ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II. ligy.

13. Do II. ligy SR Západ a Východ postupujú po jednom družstve z III. ligy SR Západ a Východ. Z II. ligy SR Západ a Východ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. ligách po 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligami SR Západ a Východ.

Kontakty na vedúcich družstiev: 

Dužstvo

Vedúci

telefón

mail

KPŠ

Košice C

Vladimír

Šteffan 

0902 239 939

steffan.vlado@gmail.com

PBA

Prešov

Daniel

Dúbravský

0908 461 454

Daniel.dubravsky@gmail.com

KBC

Košice

Irenej

Poláček

0905 321 407

bedmintonkosice@gmail.com

KBŠ

Dolný Kubín

Dana

Fülöpová

0905 574 287

daner@dkubin.sk

VEVA

Huncovce A

Jozef

Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

VICTORY

Trebišov

Jozef

Pilát

0903 271 756

Jozef.pilat@minv.sk


 

Košice, 30.7.2020
za ŠTK SZBe
Vladimír Turlík  -  riadiaci súťaže

6. 8. 2020