september 2021
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
             

Upravený Rozpis III. ligy Východ 2020III. liga zmiešaných družstiev dospelých 2020 oblasť Východ
Správy č. 3
Upravený rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB a tohto rozpisu, ktorý bol upravený z dôvodu zrušenia súťaží v prvom  polroku 2020 kvôli korona vírusu.

2. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2020 majú nasledovné družstvá: KGB Rožňava, BK Sabinov, VEVA Huncovce B, BC Liptovský Mikuláš, MŠK Slavoj Spišská Belá, 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy

3. Podmienky účasti: platné preukazy, písomná prihláška do 13.1.2020 a súpiska družstva zaslaná  riadiacemu súťaže na potvrdenie do 5.2.2020.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. III. liga dospelých Východ sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

7. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu 50.-€.

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú 9.00, 11.00 a 13.00 hod. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Rozlosovanie :

1. kolo: 15.2.2020
Usporiadateľ: VEVA Huncovce
9:00
BK Sabinov - TATRAN Spišské Vlachy
VEVA Huncovce B - BC Liptovský Mikuláš
KGB Rožňava - Slavoj Spišská Belá

11:00
BK Sabinov - KGB Rožňava
VEVA Huncovce B - Slavoj Spišská Belá
BC Liptovský Mikuláš - TATRAN Spišské Vlachy


2. kolo: 26.9.2020
Usporiadateľ: KGB Rožňava
9:00
TATRAN Spišské Vlachy – VEVA Huncovce B
Slavoj Spišská Belá – BK Sabinov
BC Liptovský Mikuláš – KGB Rožňava

11:00
KGB Rožňava – VEVA Huncovce B
BC Liptovský Mikuláš – BK Sabinov
Slavoj Spišská Belá – TATRAN Spišské Vlachy

13:00
KGB Rožňava – TATRAN Spišské Vlachy
BC Liptovský Mikuláš – Slavoj Spišská Belá
BK Sabinov – VEVA Huncovce B


3. kolo: 28.11.2020
Usporiadateľ: VEVA Huncovce
9:00
1. miesto po základnej časti – 3. miesto
4. miesto – 6. miesto
11:00
2. miesto – 3. miesto
5. miesto – 6. miesto
13:00
1. miesto – 2. miesto
4.miesto – 5. miesto                                         

10. Súťaž je rozdelená na dve časti. Základnú (1 a 2. kolo)  a finálovú (3. kolo). V základnej časti sa stretnú družstvá každé s každým. Vo finálovom kole sa rozdelia družstvá do dvoch skupín. V 1. skupine  sa stretnú proti sebe družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste po základnej časti. V 2. skupine sa stretnú proti sebe družstvá umiestnené na 4.-6. mieste po základnej časti. Body získané v základnej časti sa započítavajú do konečnej tabuľky. Avšak družstvá umiestené na 4.-6. mieste po základnej časti už nemôžu predbehnúť v tabuľke družstvá umiestnené na 1.-3. mieste.

11. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy východ určuje usporiadateľ.

12. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

13. Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev ( súbor:  .lsw )
  • originály všetkých zápisov o stretnutí

14. Víťaz III.ligy SR Východ získava právo postupu do II.ligy SR Východ. V prípade, že družstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky III.ligy

15. Vedúci družstiev a kontakty:

KGB

Rožňava

Oskar

Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA

Huncovce B

Jozef

Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

BC

Liptovský Mikuláš

Miroslav

Lapák

0915 813 810

bedmintonlm@gmail.com

Slavoj

Spišská Belá

Rastislav

Lech

0918 383 213

Rasto.lech@gmail.com

BK

Sabinov

Vojtech

Molčan

0908 607 455

Vojtech.molcan@gmail.com

1.ŠK TATRAN

Spišské Vlachy

Martin

Čurilla

0903 258 688

Martin.curilla@gmail.comKošice, 30.7.2020
za ŠTK SZBe, Vladimír Turlík
riadiaci súťaže

7. 8. 2020