september 2021
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
             

Upravený Rozpis III. ligy Západ 2020III. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ súťažný ročník 2020
Správy č.3
Upravený rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 1.1.2020 a tohto rozpisu, ktorý bol upravený z dôvodu zrušenia súťaží v prvom polroku 2020 kvôli korona vírusu.

2. Podmienky účasti: prihláška do 20.1.2020 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 10.2.2020 v elektronickej podobe. (V prípade, že má oddiel družstvá aj vo vyšších súťažiach, zašle aj ich súpisky).

3. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Západ na sezónu 2020 majú nasledovné družstvá: Loko Banská Bystrica, Spoje Bratislava C, CEVA Trenčín B,  BK MI Trenčín B, Sokol Ilava B, Kyklop Martin, Fénix Bratislava B, DBK Bratislava B, 1.PBK Jakarta Bratislava a BARBAR Skalica.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do trojičiek nasledovne:

A: Spoje Bratislava C, Fénix Bratislava B, PBK Jakarta Bratislava
B: CEVA Trenčín B, BK MI Trenčín B, BARBAR Skalica
C: Kyklop Martin, Loko B.Bystrica, Sokol Ilava B
D: DBK Bratislava B

Súťaž sa odohrá v troch kolách systémom každé družstvo s každým.

7. Rozlosovanie III. ligy:

1. kolo: 15.02.2020
B - C     CEVA Trenčín
D - A     DBK Bratislava

2. kolo: 26.09.2020
A - B     Spoje Bratislava
C - D     Sokol Ilava

3. kolo: 28.11.2020
C - A     Loko B.Bystrica
B - D     BARBAR Skalica

Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00, 11.00 a 13.00 hod. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy určuje usporiadateľ.

9. III. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na sezónu 2020.

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan).

11. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj III. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15.- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12. Za nenastúpenie družstva na turnaj III. ligy udeľuje ŠTK SZBe pokutu 50.- € a oddiel, ktorý sa nedostavil uhradí usporiadateľovi ligového kola náklady vo výške dvojnásobného štartovného (v prípade včasného ohlásenia neúčasti môže usporiadateľ tieto náklady odpustiť).

13. Víťaz III. ligy získava právo postupu do II. ligy SR Západ. V prípade, že nemá o postup záujem, oznámi to čo najskôr ŠTK SZBe. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo podľa poradia v konečnej tabuľke s výnimkou posledného družstva III. ligy.

14. Z III. ligy Západ zostupuje jedno alebo viac družstiev (prípadne žiadne) tak, aby bol počet družstiev spolu s dvomi postupujúcimi zo IV. ligy desať.

15. Kontakty na vedúcich družstiev:


Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

BK MI

Trenčín B

Roman

Kožár

0903/777 253

rkozar@azet.sk

CEVA

Trenčín B

Michal

Matz

0905/546 126

matz@geo3.sk

Spoje

Bratislava C

Adriana

Klečková

0903/234 272

adriana.kleckova@gmail.com

Kyklop

Martin

Boris

Harhaj

0905/601 415

harhaj@spark.sk

Sokol

Ilava B

Anton

Tekeľ

0917/659 088

anton.tekel@partnersgroup.sk

Fénix

Bratislava B

Jana

Šipická

0903/153 588

janka.sekerova@gmail.com

DBK

Bratislava B

Matej

Mošovský

0905/741 177

matej.mosovsky@gmail.com

Loko

B.Bystrica

Monika

Bartošová

0918/802 440

monikabartosova72@gmail.com

Jakarta

Bratislava

Boris

Kotleba

0915/054 950

boriskotleba@gmail.com

BARBAR

Skalica

Ľubomír

Jankovič

0910/916 228

jankovic@grafobal.sk


Trenčín, 31.7.2020
za ŠTK SZBe, Juraj Piovarči - riadiaci súťaže
piovarci.juraj@gmail.com (0904 261396)

7. 8. 2020