júl 2021
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             

Školenie trénerov I.KS všeobecná časť

Všeobecná časť školenia trénerov I.KS sa uskutoční 26.-27.9.2020 v Prešove.POZVÁNKA

na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa Všeobecná časť


Dátum: 26.09. 27. 09. 2020*

Miesto konania: Fakulta športu PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01Prešov

Začiatok školenia: sobota 26. 09. 2020, 9:00

Elektronická prihláška:https://forms.gle/riB6Z19gPBsQEiK17

Účastnícky poplatok:bude určený podľa počtu prihlásených uchádzačov a oznámený individuálne po uzatvorení záväzných prihlášok (max. cena 60 €/ účastník)

Úhrada poplatku: na účet -IBAN: SK 93 8180 000 000 70 0006 6554

Variabilný symbol: 1101070

  • Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko


Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)


Uzávierka prijímania prihlášok: 17. 09. 2020 do 12:00

Potvrdenie konania/zrušenia školenia: 18. 09. 2020

Poplatok uhradiť v termíne: 19. 09. -23. 09. 2020


Za účastníka školenia sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci.

Podmienky účasti na školení:

- úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie (požadovaný doklad -maturitné vysvedčenie)

-vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky v stanovenom termíne

-úhrada poplatku za školenie v stanovenom termíne


Skúška zo všeobecnej časti vzdelávania trénerov bude vykonaná minimálne dva týždne po ukončení prednáškovej časti školenia. Možné termíny budú oznámené počas prednášok.Skúšku nie je možné vykonať v deň ukončenia školenia!

Ukončenie všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa je podmienené plnou účasťou na školení počas všetkých dní (20 hodín) a úspešným absolvovaním záverečnej skúšky.

Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Čech, PhD.

Email:pavol.cech@unipo.sk

Tel.:051-7470527

GSM:+421908617932

Súbory na stiahnutie:
  Pozvánka
27. 8. 2020

Blížiace sa podujatia