december 2021
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
             

Propozície Grand Prix A U19, Banská Bystrica 23.-24.10.2021P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U19 v bedmintone

 

Usporiadateľ: Slovenský zväz bedmintonu

Miesto konania: Yonex Arena, Cesta na štadión 1269/30, 974 04 Banská Bystrica (vstup od plážového kúpaliska - za plavárňou)

Dátum konania: 23.-24.10.2021 (sobota, nedeľa)

Prezentácia: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com, najneskôr dňa 21.10.2021 do 16:00 hod. !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu !!! Úprava párových disciplín bude v hale, v deň turnaja v čase od 8:15 do 8:40 hod.

Právo účasti: hráči a hráčky s právom štartu v kategórii U19, registrovaní v SZBe. Podľa Správ ŠTK SZBe s Rozpisom súťaží pre súťažný ročník 2021.

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Časový program:
sobota:
8:15 - 8:45 hod. - úprava párových disciplín
8:45 hod.            - losovanie
9:00 hod.            - zahájenie (mix)
nedeľa:
9:00 hod.             - semifinále dvojhier a finále všetkých disciplín

Hosp. pokyny: hráči a hráčky štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu, TJ

Štartovné: 4.- € hráč/ disciplína

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Košíky: vlastné, pierkové FZ FORZA VIP alebo ADIDAS Flieger FS6

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Disciplíny: mix, dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov SZBe U19 k 1.1.2021

Rozhodovanie: rozhodujú  hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Informácie: Richard Bálint, tel.: 0903 273 554, mail: riso.balint@gmail.com

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko, a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpo-vedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

V prípade, že v dňoch konania turnaja nebude Banská Bystrica v zelenej fáze covidového automatu, hráči aj sprevádzajúci sú povinní zaslať mailom na: riso.balint@gmail.com alebo predložiť pri prezentácii buď potvrdenie o plnom očkovaní alebo covid test (PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo antigénový nie starší ako 48 hodín) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19 (do 180 dní od ochorenia), inak sa nebudú môcť zúčastniť na turnaji !

 

Klenovec  14.10.2021
Richard Bálint
za Slovenský zväz bedmintonu

14. 10. 2021