december 2022
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             

Propozície Grand Prix C U11, Trenčín - 15.10.2022P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U11 v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub AS Trenčín

Miesto konania: M-ŠPORT Trenčín, Ostrov 363, 911 05 Trenčín

Dátum konania: 15.10.2022 - sobota

Právo účasti: registrovaní hráči v SZBe s právom štartu v kategórii U11 prihlásení do určeného termínu

Prihlášky: prihlášky zaslať na e-mail bedminton@astrencin.sk do stredy 12.10.2022.

Vrchný rozhodca: Michal Matejka

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: hrací systém bude určený podľa počtu štartujúcich, v prípade väčšieho počtu hráčov je možno použiť švajčiarsky systém vedenia turnaja. Každý hráč odohrá minimálne štyri zápasy.

Nasadenie: podľa priebežného rebríčka U11 k 1.8.2022

Košíky: Kawasaki, dodané usporiadateľom.

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov.

Rozhodovanie: hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady klubu, prípadne na vlastné náklady.

Štartovné: 10.-€.

Ceny: každý hráč obdrží diplom a upomienkový predmet, víťazi jednotlivých kategórií medaile.

Služby: reštaurácia, vypletanie rakiet, predaj bedmintonových potrieb.

Informácie: Peter Ďurik, bedminton@astrencin.sk, +421 902 276 741

Časový program:
prezentácia :    8:15-8:45 hod.
zahájenie:        9:00 hod.
ukončenie:      do 15:00 hod.

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Parkovanie: zdarma

 

Trenčín, 3.10.2022
Michal Matejka
predseda AS Trenčín

4. 10. 2022