december 2022
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             

Propozície Grand Prix A dospelých, Trenčín 28.-30.10.2022P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub AS Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-ŠPORT , Ostrov 363 – Trenčín/ Zamarovce

Dátum konania: 28.-30.10.2022, piatok - nedeľa

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v kategórii dospelých, registrovaní v SZBe alebo zahraniční hráči

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com najneskôr dňa 21.10.2022 !!! Hráči prihlásení po tomto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 23.10.2022 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Systém: turnaj sa hrá podľa Rozpisu súťaží GP – najmä článku 7 a tiež podľa platných ŠTDB

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov Grand Prix dospelých k 1.8.2022

Košíky: vlastné, v schválenom  poradí  SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, TJ, klubu

Štartovné: 6.- € hráč/ disciplína

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790 alebo riso.balint@gmail.com, tel.: 0903 273 554

Časový program: 
piatok:
14:40 hod. - losovanie kvalifikácie
15:00 hod. - zahájenie kvalifikácie
sobota:
10:45 hod. - losovanie hlavnej súťaže
11:00 hod. - zahájenie hlavnej súťaže
nedeľa:
09:00 hod. - semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Trenčín, 4.10.2022
Michal Matejka
predseda BK AS Trenčín 

4. 10. 2022