Prihlášky na organizáciu hlavných podujatí v novej sezóne 2023

14. 11. 2022
ŠTK SZBe vyzýva všetkých vedúcich klubov, ktorí majú záujem o organizáciu najvýznamnejších podujatí budúcej sezóny (Majstrovstvá SR, celoslovenské turnaje GP A, Oblastné majstrovstvá), aby svoje prihlášky doručili na adresu predsedu ŠTK (stk@bedminton.sk) najneskôr do 30.11.2022. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebude ŠTK akceptovať.
Pri organizovaní súťaží je usporiadateľ povinný dodržať predpísané podmienky, ktoré sú uvedené v Rozpise súťaží. V prihláške k usporiadaniu súťaže je potrebné uviesť presné miesto, v akých podmienkach, a v ktorej hale sa klub zaväzuje súťaž usporiadať. Okrem prehlásenia o splnení povinných podmienok je možné uviesť výhody, ktoré klub ponúka nad rámec povinných podmienok pre súťaže M SR a GP A. Po uzávierke prihlášok bude ŠTK SZBe rokovať o pridelení súťaží a bude sa rozhodovať na základe zaslaných ponúk klubov a úrovne súťaží usporiadaných klubmi v minulosti.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov