október 2023
po ut st št pi so ne
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Propozície Grand Prix A dospelých, Rožňava 24.-26.3.2023P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub Lokomotíva Košice

Miesto konania: Multifunkčná hala: ul. Štítnická 212/32 v Rožňave, GPS: 48.65878765, 20.523233173

Dátum konania: 24.3.-26.3.2023 (piatok – nedeľa)

Informácie: Vladimír Turlik , mail: vladoturlik@gmail.com, tel: 0907 943 137, Richard Bálint, mail: riso.balint@gmail.com, tel: 0903 273 554

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v  kategórii dospelých, registrovaní v SZBe alebo zahraniční hráči

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je potrebné zaslať vrchnému rozhodcovi mailom na adresu riso.balint@gmail.com najneskôr do piatku 17.3.2023 !!! Hráči, ktorí nebudú do uvedeného termínu prihlásení, nemôžu na turnaji štartovať. Dňa 19.3.2023 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 6,-€ hráč/ disciplína

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Košíky: vlastné, v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Systém: turnaj sa hrá podľa Rozpisu súťaží GP – najmä článku 7 a tiež podľa platných ŠTDB

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov Grand Prix dospelých k 1.3.2023

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Časový program:
piatok:
16:00 hod.  - losovanie kvalifikácie
16:15 hod.  - zahájenie kvalifikácie
sobota:
09:45 hod.  - losovanie hlavnej súťaže
10:00 hod.  - zahájenie hlavnej súťaže
nedeľa:
09:00 hod.  - semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe


Košice, 7.3.2023
Vladimir Turlík
BK Lokomotíva Košice 

7. 3. 2023