Uznesenia - VV marec 2023

18. 4. 2023
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca marec 2023.

23.1.20 (03.03.2023)

 • VV schvaľuje účasť Jakuba Horáka na BWF/BEC Coach Education Level 1 kurze, v španielskom Oviede, v termíne 27.-30.apríla 2023.
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.1.21 (03.03.2023)

 • VV schvaľuje prijatie cudzej štátnej príslušníčky, Ukrajinky Alexandry Dudnyk, ako členky SZBe za oddiel BK MI Trenčín.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.1.22 (10.03.2023)

 • VV schvaľuje účasť hlavnej rozhodkyne Evy Márie Koribskej na "BEC national umpire workhope", ktorý sa uskutoční 10.-14.mája 2023 vo Švédsku, počas medzinárodného turnaja VICTOR Swedish Open 2023.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1, NEHLASOVALI: 0

23.2.30 (28.03.2023)

 • VV schvaľuje zvýšenie hodinovej sadzby trénerom pracujúcim ako SZČO z 10 na 12 eur.
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.31 (28.03.2023)

 • VV berie na vedomie vzdanie sa reprezentácie Andreja Petroviča
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.32 (28.03.2023)

 • VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie v ŠTK - Mareka Horníka
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.33 (28.03.2023)

 • VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie v ŠTK – Michala Palicu
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov