Propozície Grand Prix C U13, U17 a U19, Spišská Nová Ves - 20.5.2023

5. 5. 2023

P R O P O Z Í C I E
bedmintonového turnaja - Grand Prix C U13, U17 a U19

 

Usporiadateľ: BK ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Miesto konania: telocvičňa  ZŠ,  2 KURTY (v blízkosti Mestskej športovej haly)

Dátum konania: sobota - 20.5. 2023

Informácie: tel.: 0908 578 900, email:  bakojozefsnv@gmail.com 

Prezentácia:
U13 a U17:     8:25 - 8:45 hod.
U19:                11:30 hod.

Žrebovanie:
U13 a U17:     8:45 hod.
U19:                11:45 hod. 

Zahájenie:
U13 a U17:     9:00 hod.
U19:                12:00 hod. (resp. po skončení kat. U13 a U17)

Právo účasti: registrovaní hráči s právom štartu v kategórii U13, U17 a U19

Prihlášky: predbežné prihlášky do stredy 17.5. 2023

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, resp. TJ

Štartovné:
4.-€ pre prihlásených mailom, SMS-kou do stredy 17.5. 2023
5.-€ po prihlásení po 17.5. 2023

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa  redukovaných rebríčkov U13, U17 a U19  k 1.5.2023

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Vrchný rozhodca: Mgr. Jozef Bakó

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe


Vstup do telocvične len v športovej obuvi !

 

Sp. Nová Ves, 2.5.2023
Mgr. Jozef Bakó
ZŠOK Sp. Nová Ves

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov