Propozície Oblastných majstrovstiev dospelých oblasť SR Západ, Žilina 23.-24.6.2023

5. 6. 2023

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix O – oblasť SR západ dospelých v bedmintone

 

Usporiadateľ: AC UNIZA Žilina

Miesto konania: Športová hala mesta Žilina (6 kurtov), adresa: Hečkova 2516/17, 010 01 Žilina, GPS súradnice: 49.20859919999999,18.7371404

Dátum konania: 23.-24.6.2023

Vrchný rozhodca: Eva Mára Koribská

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii dospelých, registrovaní v SZBe v oblasti SR Západ

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do 16.6.2023 emailom na adresu:  evamaria.koribska@gmail.com. Hráči neprihlásení do tohoto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu !!!

Disciplíny: zmiešaná štvorhra, dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov dospelých k 1.5.2023

Košíky: vlastné, len pierkové podľa predpisu SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 6.-€ za každú disciplínu

Informácie: Eva Mária Koribská, mobil: 0902 453 878,  evamaria.koribska@gmail.com

Časový program:
prezentácia:     do 8:30 hod.
losovanie:      8:45 hod.
zahájenie:       8:55 hod.

Ceny: semifinalisti v každej disciplíne obdržia medaily a drobné ceny

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko, a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

V Žiline 3.6.2023
Ladislav Koribský
AC UNIZA Žilina

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov