Uznesenia - VV jún 2023

3. 7. 2023
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca jún 2023.

23.2.38 (09.06.2023)

  • VV schvaľuje Smernicu o verejnom obstarávaní s platnosťou od 1.6.2023.
  • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.39 (14.06.2023)

  • VV súhlasí s odpísaním pohľadávok -  neuhradených poplatkov z rokov 2016 a 2019 v celkovej výške 3 265 eur.
  • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.40 (20.06.2023)

  • VV schvaľuje účasť slovenského tímu na Majstrovstvách sveta juniorov v americkom Spokane, v termíne 25.9.-8.10.2023 v počte 2+2+tréner.
  • ZA: 4, PROTI: 2, ZDRŽALI SA: 1, NEHLASOVALI: 0

23.2.41 (23.06.2023)

  • VV schvaľuje nomináciu na Majstrovstvá Európy U17, ktoré sa uskutočnia 4.-12.augusta v Litve, v zložení - tréneri: Judith Meulendijks, Ján Fiľ, hráči: Andrej Suchý, Alex Petrovič, Erik Hajdu, Andrej Macek, Lea Kyselicová, Karin Goldiánová, Ela Bieleschová a Kvetoslava Sopková.
  • ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 2

23.2.42 (23.06.2023)

  • VV schvaľuje, že v rámci letného reprezentačného sústredenia, ktoré sa uskutoční 24.-29.7. v Košiciach budú na kemp, v rámci monitoringu, pozvaní aj extra hráči, menovite Vanessa Osadská, Eva Sárená, Emma Žiačiková, Viktor Pavlovič, Jakub Sucháň a Juraj Marek.
  • ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 2

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov