Poďakovanie...

13. 9. 2023
...kde jedno končí, niečo nové začína. Športovo-technická komisia (ŠTK) je neoddeliteľnou súčasťou Slovenského zväzu bedmintonu. Desaťročia sme vzhliadali k členom, ktorými boli Filip Guldan, Juraj Piovarči a Vladimír Turlík. Všetci traja odvádzali svoju prácu svedomito, boli nielen poradným a disciplinárnym orgánom, ale riadili súťaže na Slovensku a pravidlám bedmintonu prispôsobili svoj život.

Ako sme ale spomenuli, všetko sa raz skončí, a niečo nové začne. V tomto prípade by sme veľmi radi poďakovali Filipovi Guldanovi, Jurajovi Piovarčimu a Vladimírovi Turlíkovi za ich dlhoročnú prácu a prínos v Športovo-technickej komisii SZBe, ktorá sa teraz uchýlila k svojmu koncu.

Striedanie generácií je proces, ktorý sa počas života opakuje niekoľkokrát, a to sa stalo aj v tomto prípade. Slovenský zväz bedmintonu by sa mal aj naďalej rozvíjať, k čomu by mali pomôcť noví členovia komisie. O tých ale až neskôr...

Veríme, že doterajší členovia na Slovenský zväz bedmintonu nezanevrú, a že sa aj naďalej budú podieľať na tom, aby sa zväz v každom svojom odvetví posúval vpred. Roky skúseností týmto členom nevezme už nik, a aj preto pevne dúfame, že podporia „mladých“ a budú im možno takým poradným orgánom v prípade núdze.

Doba sa mení, a tak ako každým rokom stúpajú technické pokroky, tak by sme mali dopredu hľadieť aj my. Ak niečo nové neskúsime, nikdy nezistíme aké to je. Ako sa hovorí, človek sa učí na vlastných chybách, ktoré v samotnom závere dovedie k dokonalosti...

Na záver ešte raz, obrovské ďakujem pre všetkých bývalých členov ŠTK.  

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov