Propozície Grand Prix A U13, Dolný Kubín 7.10.2023

25. 9. 2023

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U13 v bedmintone


Organizátor: Bedmintonový oddiel SP Dolný Kubín

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín (4 kurty), GPS: 49.20869067916485, 19.294575780449986

Dátum konania: 7.10.2023 (sobota)            

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP A U13

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi mailom na adresu veselenyi@orava.sk, najneskôr do 5.10.2023 do 16:00 hod. !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca: Jozef Vešelényi

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov SZBe U13 k 1.8.2023

Košíky: vlastné podľa schváleného poradia

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodcov určí vrchný rozhodca turnaja

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 6.-€ za hráča v každej disciplíne

Časový program:
prezentácia:       od 8:30 hod. (úprava párových disciplín)
rozlosovanie:     8:45 hod.
zahájenie:           9:00 hod.

Informácie: Vešelényiová Anna, tel.: 0907 835 623

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Dolný Kubín, 4.9.2023
Vešelényiová Anna
SP Dolný Kubín

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov