Propozície Grand Prix C U13, U17 a U19, Spišská Nová Ves - 14.10.2023

2. 10. 2023

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U13, U17 a U19 v bedmintone

 

Usporiadateľ: BK ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Miesto konania: telocvičňa  ZŠ,  2 KURTY (v blízkosti Mestskej športovej haly)

Dátum konania: 14.10.2023 – sobota

Informácie: tel.: 0908 578 900, e-mail: bakojozefsnv@gmail.com 

Prezentácia: U13, U17: 8:25 – 8:45 hod., U19 - 11:30 hod.

Žrebovanie: U13, U17: 8:45 hod., U19 - 11:45 hod.

Zahájenie: U13, U17: 9:00 hod., U19 - 12:00 hod.

Právo účasti: registrovaní hráči s právom štartu v kategórii U13, U17 a U19

Prihlášky: predbežné prihlášky do štvrtka 12.10.2023

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, resp. TJ

Štartovné:
- 4.-€ pre prihlásených mailom, SMS-kou do štvrtka 12.10.2023
- 5.-€ po prihlásení po 12.10.2023

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa  priebežných rebríčkov U13, U17 a U19  k 1.8.2023

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Vrchný rozhodca: Mgr. Jozef Bakó

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do telocvične len v športovej obuvi


V Sp. Novej Vsi, 29.9.2023
Mgr. Kozef Bakó
ZŠOK Sp. Nová Ves

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov