31.5.-2.6.2024 - GP A dospelých, Prešov

13. 5. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

Organizátor:  BC Prešov

Miesto konania:  telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov – 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania:  31.5.-2.6.2024 (piatok -  nedeľa)

Informácie:  Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218 187, e-mail: bcpresovklub@gmail.com

Prihlášky:  záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu bcpresovklub@gmail.com najneskôr dňa 24.5.2024 !!! Hráči prihlásení po tomto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 26.5.2024 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Právo účasti:  všetci včas prihlásení s právom štartu v kategórii dospelých, registrovaní v SZBe

Hosp. náklady:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné:  9,- € za hráča v každej disciplíne  

Vrchný rozhodca:  Daniel  Orlovský     

Časový program:
piatok:
15:45 hod. - losovanie kvalifikácie
16:00 hod. - zahájenie kvalifikácie                        
sobota: 
08:10 hod. - losovanie hlavnej súťaže
08:30 hod. - zahájenie hlavnej súťaže
nedeľa:
08:30 hod. - semifinále dvojhier a všetky finále

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix  

Hrací systém:  vyraďovací na jednu porážku

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do objektu telocvične len v prezúvkach.  Po otvorení turnaja v telocvični budú iba hráči, tréneri a rozhodcovia, vyhlásení na jednotlivé zápasy.

Prešov, 10.5.2024
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov