8.6.2024 - M SR dorasteneckých družstiev, Bratislava

28. 5. 2024

P R O P O Z Í C I E
Majstrovstiev SR dorasteneckých družstiev v bedmintone

Organizátor:  Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania:  Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka: https://scdubravka.sk

Dátum konania:  8.6.2024 (sobota)

Informácie:  Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email: filip.guldan51@gmail.com

Vrchný rozhodca:  Fridrich Matz

Hlavní rozhodcovia:  zabezpečí organizátor

Právo účasti:  len kvalifikované družstvá: Spoje Bratislava, CEVA Trenčín, SP Dolný Kubín a KBC Košice. Štartovať môžu hráči s právom štartu v kategóriách U19 a U17 uvedení na potvrdených súpiskách družstiev

Prihlášky:  potvrdenie účasti je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 6.6.2024 do 16.00 hodiny emailom na adresu: filip.guldan51@gmail.com

Systém súťaže:  podľa Rozpisu súťaže M SR družstiev článok 12 – každé družstvo s každým

Štartovné:  25.-€ za každé stretnutie družstva

Prezentácia:  8:30 - 8:45 hod.

Rozpis stretnutí:  8:45 hod.

Zahájenie:  9:00 hod.

Loptičky:  pierkové košíky Kawasaki TEAM 1dodá SZBe v stanovenom množstve. V prípade, že sa stanovené množstvo košíkov minie, družstvá sú povinné dodať vlastné košíky tej   istej značky

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Ceny:  prvé tri družstvá vyhrávajú poháre, medaily a diplomy od SZBe a drobné ceny od organizátora

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 26.5.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov