8.6.2024 - GP C U17, Košice

30. 5. 2024

P R O P O Z Í C I E
 turnaja v bedmintone - Grand Prix C U17

Organizátor:  Lokomotíva Košice

Miesto konania:  ZŠ Rozhanovce , SNP 12, 044 42 Rozhanovce

Dátum konania:  8.6.2024 (sobota)

Prezentácia:  8:00 - 8:30 hod.   

Losovanie:  8:35 hod.

Zahájenie:  8:45 hod.

Právo účasti:  všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17

Prihlášky:  prihlášky do všetkých disciplín cez webový formulár: https://registracia.sportsystem.sk/ do 6.6.2024 do 20:00 hod. 

Vrchný rozhodca:  Ján Fiľ

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry

Herný systém:  podľa počtu účastníkov

Nasadenie:  podľa priebežných rebríčkov U17 k 1.5.2024             

Loptičky:  vlastné v schválenom poradí SZBe               

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Štartovné:  6.-€  za hráča v každej disciplíne   

Informácie: Ján Fiľ, 0907 254 817, janykfil@gmail.com

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Košice, 30.5.2024
Ján Fiľ
Lokomotíva Košice

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov