22.6.2024 - GP A U15, Nitra

13. 6. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U15 v bedmintone

Organizátor:  BK Nitra

Miesto konania:  tenisový areál  Chrenová, Ďumbierska ul.2 , 949 01  Nitra

Dátum konania:  22.6.2024 (sobota)

Právo štartu:  všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP A U15 podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 3. Právo účasti na turnajoch Grand   Prix.

Prihlášky:  záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 20.6.2024 do 16:00 hod. mailom na adresu: bknitra.arbiter@gmail.com. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu. Pred losovaním nie sú povolené úpravy v párových disciplínach.

Vrchný rozhodca:  Miriam Jančová

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry

Hrací systém:  vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie:  podľa priebežného rebríčka SZBe U15 k 1.5.2024

Košíky:  vlastné, v schválenom poradí SZBe na sezónu 2024: Kawasaki TEAM 1, Kawasaki CLUB 6E, Kawasaki CLUB 8E, Kawasaki KING KONG 500 (hybrid)

Úbor:  primerané športové oblečenie a halová obuv

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Štartovné:  8,-€ disciplína/ hráč

Hosp. náklady:  hráči štartujú na náklady vysielajúce klubu   

Informácie:  Renáta Tarasseková, mobil +421 911020117, bknitra.akademia@gmail.com

Časový rozpis:
prezentácia:   do  8:40 hod.
losovanie:       8:45 hod.
zahájenie:       9:00 hod. (štvorhry)

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

NITRA 4.6.2024
Renáta Tarasseková
BK Nitra

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov