október 2018
po ut st št pi so ne
1
15
22
29
       
             

Školenie trénerov I.KS - všeobecná časť

  22. 11. 2017
Pozvánka na školenie trénerov I.kvalifikačného stupňa - všeobecnej časti, ktoré sa uskutoční 16.-17.decembra v Banskej Bystrici.


Dátum: 16.-17.12.2017

Miesto konania: Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Elektronická prihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqRr8KlYQ3w5m_XPpA8gIVYz-fPdutibYMU3H3RJmYKkGdQ/viewform

* Po vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)

Účastnícky poplatok: 45 EUR

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769
Variabilný symbol: 4017,  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky uveďte svoje meno.

* Poplatok je potrebné uhradiť minimálne 7 dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná.

Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne

Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

Viac informácií: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

Kontaktná osoba: doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD., Martin.Pupis@umb.sk