november 2018
po ut st št pi so ne
     
19
   
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže

  17. 1. 2018


II. liga zmiešaných družstiev dospelých SR oblasť Východ

súťažný ročník 2018

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB SZBe a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti:

  • zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 21.1.2018
  • zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 15.3.2018
3. Právo účasti v 2.lige Východ pre sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: KPŠ Košice B, KPŠ Košice C, PBA Prešov, KBC Košice, , KBŠ Dolný Kubín, KGB Rožňava A, VEVA Huncovce A, VICTORY Trebišov. So súhlasom ŠTK bude družstvo VEVA Huncovce A štartovať pod reklamným názvom FOCUS+ Kežmarok.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A             A1:         KPŠ Košice B                       A2:         KPŠ Košice C

B             B1:         PBA Prešov                          B2:         KBC Košice

C             C1:         KBŠ Dolný Kubín                 C2:         FOCUS+ Kežmarok

D             D1:         KGB Rožňava A                   D2:         VICTORY Trebišov

Súťaž sa odohrá v troch kolách  každé s každým (základná časť) a na záverečné kolo sa súťaž rozdelí na dve skupiny po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po 3. kole. Právo a zároveň povinnosť organizovať turnaje 4. kola majú družstvá, ktoré skončia na 1. a 5 . mieste v základnej časti.

6. Rozlosovanie:

1. kolo (25.3.2018):

Usporiadateľ: KPŠ Košice

9:00       KPŠ Košice B - KPŠ Košice C

              PBA Prešov - KBC Košice

11:00     KPŠ Košice B - KBC Košice

              KPŠ Košice C - PBA Prešov

13:00     KPŠ Košice B - PBA Prešov

              KPŠ Košice C - KBC Košice            

Usporiadateľ: VEVA Huncovce

9:00       FOCUS+ Kežmarok - KBŠ Dolný Kubín

              KGB Rožňava A - VICTORY Trebišov

11:00    FOCUS+ Kežmarok - VICTORY Trebišov

              KGB Rožňava A - KBŠ Dolný Kubín

13:00     FOCUS+ Kežmarok - KGB Rožňava A

              VICTORY Trebišov - KBŠ Dolný Kubín

               

2. kolo (6.5.2018):

Usporiadateľ: KPŠ Košice               

9:00       KPŠ Košice B - VICTORY Trebišov

              KPŠ Košice C - KGB Rožňava A

11:00     KPŠ Košice C - VICTORY Trebišov

              KPŠ Košice B - KGB Rožňava A

Usporiadateľ: KBC Košice

9:00       KBC Košice - KBŠ Dolný Kubín

              PBA Prešov - FOCUS+ Kežmarok                  

11:00     KBC Košice - FOCUS+ Kežmarok

              PBA Prešov - KBŠ Dolný Kubín                                    

 

3. kolo (dátum bude včas upresnený):

Usporiadateľ: KGB Rožňava         

9:00       KGB Rožňava A - KBC Košice

              VICTORY Trebišov - PBA Prešov

11:00     KGB Rožňava A - PBA Prešov

              VICTORY Trebišov - KBC Košice

Usporiadateľ: KBŠ Dolný Kubín

9:00       KBŠ Dolný Kubín - KPŠ Košice B

              FOCUS+ Kežmarok - KPŠ Košice C

11:00     KBŠ Dolný Kubín - KPŠ Košice C

              FOCUS+ Kežmarok - KPŠ Košice B

 

4. kolo (dátum bude včas upresnený):

Usporiadateľ: družstvo na 1. mieste po 3. kole          

9:00       1. miesto - 3. miesto           2.miesto - 4.miesto                                                           

11:00     1-4                                      2-3         

13:00     1-2                                      3-4

Usporiadateľ: družstvo na 5. mieste po 3 .kole

9:00       5.miesto - 7.miesto             6.miesto - 8.miesto

11:00     5 - 8                                    6 - 7

13:00     5 - 6                                    7 - 8


8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 – 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy Východ určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých Východ sa môže hrať len s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

11. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

12. V  prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 euro.

13. Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev a originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje sken). V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín kompletné výsledky riadiacemu súťaže, bude mu udelená pokuta 50.- €.

14. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jednokolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním kvalifikácie. V prípade, že víťaz niektorej II. ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II. ligy.

15. Do II. ligy SR Východ postupuje jedno družstvo z III. ligy SR Východ. Z II. ligy SR Východ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. ligách po 8 družstiev.

16. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligami SR Západ a Východ.

17. Kontakty na vedúci družstiev:

družstvo

vedúci

telefón

e-mail

KPŠ

Košice B

Matej Mikluš

0915 621 864

matejmiklus@gmail.com

KPŠ

Košice C

Vladimír Šteffan 

0902 239 939

steffan.vlado@gmail.com

PBA

Prešov

Stanislav Kurimai

0907

458 132

stanislav.kurimai@gmail.com

KBC

Košice

Irenej

Poláček

0905

321 407

bedmintonkosice@gmail.com

KBŠ

Dolný Kubín A

Dana

Fülöpová

0905

574 287

daner@dkubin.sk

KGB

Rožňava A

Oskar

Lörinc

0905

427 921

oskar.lorinc@gmail.com

FOCUS+ Kežmarok

Jozef

Kurila

0910

310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

VICTORY

Trebišov

Jozef

Pilát

0903

271 756

Jozef.pilat@minv.sk

 


Košice, 10.1.2018

za ŠTK SZBe

Vladimír Turlík  -  riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Správy ŠTK s Rozpisom súťaže