november 2018
po ut st št pi so ne
     
19
   
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže

  17. 1. 2018


III. liga zmiešaných družstiev dospelých 2018

oblasť Východ

Správy č. 1 

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: BKT Trebišov, KGB Rožňava B, BK Sabinov, VEVA Huncovce B, BC Liptovský Mikuláš, MŠK Slavoj Spišská Belá, BFA Poprad

3. Podmienky účasti: 

  • platné preukazy
  • písomná prihláška do 21.1.2018 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže na potvrdenie do 10.2.2018.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. III. liga dospelých Východ sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 – 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Rozlosovanie :

1. kolo: 17.2.2018

Usporiadateľ: BKT Trebišov

 9:00    BKT Trebišov - BK Sabinov                                                          

11:00   KGB Rožňava B – BK Sabinov

13:00   BKT Trebišov – KGB Rožňava B 

Usporiadateľ: VEVA Huncovce

9:00     VEVA Huncovce B – BC Liptovský Mikuláš                             

            Slavoj Spišská Belá- BFA Poprad                 

11:00   VEVA Huncovce B – BFA Poprad                                

           Slavoj Spišská Belá – BC Liptovský Mikuláš            

 

2. kolo: 24.3.2018

Usporiadateľ : BFA Poprad

9:00     BFA Poprad – BKT Trebišov                                                                         

11:00   BC Liptovský Mikuláš – BKT Trebišov

13:00   BFA Poprad - BC Liptovský Mikuláš

Usporiadateľ: BK Sabinov

9:00     BK Sabinov – Slavoj Spišská Belá                                

            KGB Rožňava B – VEVA Huncovce B                       

11:00   BK Sabinov – VEVA Huncovce B                                

            KGB Rožňava B – Slavoj Spišská Belá

 

3. kolo: 5.5.2018

Usporiadateľ : KGB Rožňava

9:00     KGB Rožňava B- BFA Poprad                                                      

            BK Sabinov – BC Liptovský Mikuláš

11:00   KGB Rožňava B- BC Liptovský Mikuláš                    

            BK Sabinov – BFA Poprad

Usporiadateľ: Spišská Belá

9:00     Slavoj Spišská Belá - BKT Trebišov

11:00   BKT Trebišov- VEVA Huncovce B                                              

13:00   Slavoj Spišská Belá - VEVA Huncovce B

 

4. kolo: (dátum bude včas upresnený)

Usporiadateľ: BKT Trebišov

9:00     BKT Trebišov - BK Sabinov

11:00  KGB Rožňava B - BK Sabinov

13:00   KGB Rožňava B -  BKT Trebišov                                                                

Usporiadateľ: Slavoj Spišská Belá

9:00     Slavoj Spišská Belá- BFA Poprad                                  

            VEVA Huncovce B – BC Liptovský Mikuláš            

11:00   Slavoj Spišská Belá – BC Liptovský Mikuláš                            

            VEVA Huncovce B – BFA Poprad               

 

5. kolo: (dátum bude včas upresnený)

Usporiadateľ : BC Liptovský Mikuláš

9:00     BC Liptovský Mikuláš- BFA Poprad

11:00   BFA Poprad – BKT Trebišov                                         

13:00   BC Liptovský Mikuláš – BKT Trebišov

Usporiadateľ: KGB Rožňava B

9:00     KGB Rožňava B – VEVA Huncovce B                                       

            BK Sabinov – Slavoj Spišská Belá               

11:00   KGB Rožňava B – Slavoj Spišská Belá                                      

            BK Sabinov – VEVA Huncovce B

 

6. kolo: (dátum bude včas upresnený)

Usporiadateľ : VEVA Huncovce B

9:00     KGB Rožňava B- BFA Poprad                                                      

            Slavoj Spišská Belá-  VEVA Huncovce B  

11:00   BKT Trebišov- Slavoj Spišská Belá                                              

            BK Sabinov – BC Liptovský Mikuláš            

13:00   KGB Rožňava B- BC Liptovský Mikuláš                    

            BK Sabinov – BFA Poprad                             

15:00   BKT Trebišov- VEVA Huncovce B                                              

 

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy Východ určuje usporiadateľ.

10. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

11.  Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev
  • originály všetkých zápisov o stretnutí
12. V  prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 euro.

13. Víťaz III.ligy SR Východ získava právo postupu do II.ligy SR Východ. V prípade, že družstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky III.ligy

14. Kontakty na vedúcich družstiev:

BKT

Trebišov

Ján Chovanec

0905 545 744

bkt@centrum.sk

KGB

Rožňava B

Oskar Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA

Huncovce B

Jozef

Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

BC Liptovský Mikuláš

Miroslav Lapák

0915 813 810

bedmintonlm@gmail.com

Slavoj

Spišská Belá

Rastislav Lech

0918 383 213

Rasto.lech@gmail.com

BK

Sabinov

Vojtech Molčan

0908 607 455

Vojtech.molcan@gmail.com

BFA

Poprad

Jozef Galajda

0918 070 328

Jozef.galajda@scfa.skKošice, 10.1.2018

za ŠTK SZBe

Vladimír Turlík - riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Správy ŠTK s Rozpisom súťaže