júl 2019
po ut st št pi so ne
1
15
       
             

Školenie trénerov I.KS - všeobecná časť Prešov

  17. 7. 2018
Prešovská Univerzita v Prešove, fakulta športu v spolupráci so Slovenským zväzom bedmintonu organizuje školenie trénerov I.kvalifikačného stupňa, ktoré sa uskutoční 27.-29.septembra v Prešove.

POZVÁNKA

na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – Všeobecná časť

Dátum: 28. 09. – 30. 09. 2018 *

Miesto konania: Fakulta športu PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Začiatok školenia: piatok o 15:00

Elektronická prihláška: https://goo.gl/forms/9wv9uiyntJ40hc6E3

Účastnícky poplatok: bude určený podľa počtu prihlásených uchádzačov a oznámený individuálne po uzatvorení záväzných prihlášok (max. cena 60 €/ účastník)

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK 93 8180 000 000 70 0006 6554

Variabilný symbol: 1070

  • Do správy pre prijímateľa uveďte: skolenie trenerov 1. kval. stupna, meno a priezvisko

Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

Uzávierka prijímania prihlášok: 07. 09. 2018 do 12:00

Poplatok uhradiť najneskôr: 20. 09. 2018

  • Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia.
  • Tí ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci.

Podmienky účasti na školení:

- úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie (požadovaný doklad -maturitné vysvedčenie)

- vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky v stanovenom termíne

- úhrada poplatku za školenie v stanovenom termíne

Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

Kontaktná osoba: koordinátor pre vzdelávanie trénerov Mgr. Pavol Čech, PhD.

Email: pavol.cech@unipo.sk

Tel.: 051-7470527

GSM: +421 908 617 932

* Organizátor si v prípade nízkeho záujmu vyhradzuje právo školenie zrušiť (prípadne zrušenie oznámime týždeň pred konaním školenia).

Súbory na stiahnutie:

  Pozvánka Prešov

Blížiace sa podujatia