júl 2019
po ut st št pi so ne
1
15
       
             

Školenie trénerov I.KS - všeobecná časť Bratislava

  7. 8. 2018
Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave Vás v spolupráci so Slovenským zväzom bedmintonu pozývajú na školenie trénerov I.kvalifikačného stupňa všeobecnej časti.

POZVÁNKA

na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť

 

Dátum: 19. – 21. 10. 2018 

Miesto konania: FTVŠ UK Bratislava, Náb. arm. gen. L. Svobodu 9,      

                          814 69  Bratislava

Elektronická prihláška: https://goo.gl/forms/HHPmXSsCGlK7zaDD3

Účastnícky poplatok: cca 35 €  

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK 83 0900 0000 0050 4978 3686     

                                           správa pre príjemcu: meno účastníka školenia     

Ubytovanie:    individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 20.09.2018 do 12:00 hod. 

Poplatok uhradiť najneskôr: 20.09.2018

 

Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí, ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci. 

Potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa bude udelené len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

 

V prípade potreby kontaktujte: akademia@fsport.uniba.sk , resp. č. +421 2 206 69 933

 

Blížiace sa podujatia