august 2019
po ut st št pi so ne
     
26
 
             

Propozície Grand Prix A dospelých, Trenčín - 25.-27.1.2019P R O P O Z Í C I E

celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub AS Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-ŠPORT , Ostrov 363 – Trenčín/ Zamarovce

Dátum konania: piatok - nedeľa 25.-27.1.2019

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v kategórii dospelých, registrovaní v SZBe alebo zahraniční hráči

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com najneskôr dňa 18.1.2019 !!! Hráči prihlásení po tomto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 20.1.2019 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Systém: turnaj sa hrá podľa Rozpisu súťaží GP – najmä článku 7 a tiež podľa platných ŠTDB

Nasadenie: podľa konečných rebríčkov Grand Prix dospelých k 31.12.2018

Košíky: len pierkové FZ FORZA VIP

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, TJ, klubu

Štartovné: 4.- € hráč/ disciplína

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790 alebo riso.balint@gmail.com, tel.: 0903 273 554

Časový program:              

piatok:   14:40 hod.            - losovanie kvalifikácie

              15:00 hod.            - zahájenie kvalifikácie

sobota:    9:45 hod.            - losovanie hlavnej súťaže

              10:00 hod.            - zahájenie hlavnej súťaže

nedeľa:    9:00 hod.            - semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Trenčín 8.1.2019

Michal Matejka

predseda BK AS Trenčín 

8. 1. 2019