december 2019
po ut st št pi so ne
           
1
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre II. ligu Západ 2019II. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný rok 2019

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB  platných od 1.1. 2019 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné preukazy, prihláška do 13.1.2019 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 15.3.2019 v elektronickej forme.

3. Právo účasti v II. lige zmiešaných družstiev SR Západ v súťažnom roku 2019 majú nasledovné družstvá:  BK MI Trenčín, RODON Klenovec, DBK Bratislava, BKR Púchov, Lokomotíva Banská Bystrica, MBK PE Malinovo, AŠK Fénix Bratislava a AC UNIZA Žilina.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A:           A1 – Fénix Bratislava,  A2 - DBK Bratislava

B:           B1 – BK MI Trenčín,  B2 – MBK PE Malinovo

C:           C1 – BKR Púchov,  C2 – AC UNIZA Žilina

D:           D1 – RODON Klenovec,  D2 – Loko B.Bystrica

Súťaž sa odohrá tak, že v prvých troch kolách sa stretne každé družstvo s každým, a na záverečné 4. kolo sa súťaž rozdelí na dve skupiny (po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po treťom kole). Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaje 4. kola získavajú družstvá, ktoré skončia na 1.mieste a na 5. mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie II. ligy:

1. kolo:  24.3.2019

  • A – B     DBK     (B1-B2, A1-A2, B1-A2, B2-A1, B1-A1, B2-A2)
  • C – D     Púchov  (C1-C2, D1-D2, D1-C2, D2-C1, D1-C1, D2-C2)

2. kolo:  5.5.2019

  • D – B     B.Bystrica     (B1-D2, B2-D1, B1-D1, B2-D2)
  • C – A     Žilina     (A1-C2, A2-C1, A1-C1, A2-C2)

3. kolo:  22.9.2019

  • A – D     Fénix     (D1-A2, D2-A1, D1-A1, D2-A2)
  • B – C     Malinovo     (C2-B1, C1-B2, C1-B1, C2-B2)

4. kolo:  24.11.2019

  • 1. – 4. družstvo (u 1. v tabuľke)     (1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4)
  • 5. – 8. družstvo (u 5. v tabuľke)     (5-8, 6-7, 5-7, 6-8, 5-6, 7-8)

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi značky FZ Forza VIP. Košíky na stretnutia dodá SZBe v počte 1 tuba na stretnutie, zvyšok dodávajú družstvá rovnakým dielom.

11. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín kompletné výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

12. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj II. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

13. V  prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 euro.

14. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú barážový turnaj spolu s posledným družstvom z extraligy o postup do ďalšieho ročníka extraligy. Z baráže postupujú prvé dve družstvá. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

15. Do II. ligy SR Západ postupuje jedno družstvo z III. ligy. Z II. ligy SR Západ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. lige 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligou SR Západ.


Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

AŠK Fénix Bratislava

Ján Jasenský

0903 970 145

jasensky.jan@gmail.com

BK MI

Trenčín

Juraj 

Kohút

0911 485 843

fzforza@post.sk

RODON Klenovec

Rudolf Kaštan

0910 172 479

r.kastan@centrum.sk

DBK

Bratislava

Vladimír Uhrín

0911 076 711

uhrin.vladimir.zv@gmail.com

BKR

Púchov

Miloš Čuntala

0902 414 313

c.milos85@gmail.com

Loko Banská Bystrica

Monika Bartošová

0918 802 440

monikabartosova72@gmail.com

MBK PE Malinovo

Martin Láznik

0911 356 515

majola@centrum.sk

AC UNIZA Žilina

Igor Novák

0903 718 884

novakigor.sia@gmail.com

 


Bratislava 31.1.2019

za ŠTK SZBe       

Filip Guldan, riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:
  Rozpis súťaže
4. 2. 2019