december 2019
po ut st št pi so ne
           
1
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre III. ligu Východ 2019III. liga zmiešaných družstiev dospelých 2019

oblasť Východ

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2019 majú nasledovné družstvá: BKT Trebišov, KGB Rožňava B, BK Sabinov, VEVA Huncovce B, BC Liptovský Mikuláš, MŠK Slavoj Spišská Belá

3. Podmienky účasti: platné preukazy, písomná prihláška do 13.1.2019 a súpiska družstva zaslaná  riadiacemu súťaže na potvrdenie do 8.2.2019.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. III. liga dospelých Východ sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

7. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu 50.- Eur.

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 – 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Rozlosovanie :

1. kolo: 16.2.2019
Usporiadateľ: BKT Trebišov
9:00       KGB Rožňava B – VEVA Huncovce B     BKT Trebišov- BC L. Mikuláš
11:00     BK Sabinov – Slavoj Sp. Belá                  VEVA Huncovce B – BKT Trebišov
13:00     Slavoj Sp Belá – KGB Rožňava B            BK Sabinov – BC L. Mikuláš


2. kolo: 23.3.2019
Usporiadateľ : BC Liptovský Mikuláš
9:00       BKT Trebišov – BK Sabinov          BC L. Mikuláš – VEVA Huncovce B
11:00     BK Sabinov – KGB Rožňava B      VEVA Huncovce B – Slavoj Sp. Belá
13:00     BKT Trebišov – KGB Rožňava B   BC L. Mikuláš – Slavoj Sp. Belá

3. kolo: 4.5.2019
Usporiadateľ : Slavoj Spišská Belá
9:00       VEVA Huncovce B- BK Sabinov             Slavoj Sp. Belá- BKT Trebišov
11:00     KGB Rožňava B – BC L. Mikuláš            BK Sabinov - Slavoj Sp. Belá
13:00     KGB Rožňava B – VEVA Huncovce B    BC L. Mikuláš – BKT Trebišov

4. kolo: 21.9.2019
Usporiadateľ: KGB Rožňava
9:00       BKT Trebišov – BK Sabinov          BC L. Mikuláš – VEVA Huncovce B
11:00     BK Sabinov – KGB Rožňava B      VEVA Huncovce B – Slavoj Sp. Belá
13:00     BKT Trebišov – KGB Rožňava B   BC L. Mikuláš – Slavoj Sp. Belá

5. kolo: 26.10.2019
Usporiadateľ : BK Sabinov
9:00       VEVA Huncovce – BKT Trebišov          BK Sabinov – BC L. Mikuláš
11:00     Slavoj Sp. Belá – KGB Rožňava B        VEVA Huncovce B – BK Sabinov
13:00     Slavoj Sp. Belá – BKT Trebišov            BC L. Mikuláš – KGB Rožňava B

6. kolo: 23.11.2019
Usporiadateľ : VEVA Huncovce
9:00       1. miesto po základnej časti – 3. miesto     4. miesto – 6. miesto
11:00     2. miesto – 3. miesto                                   5. miesto – 6. miesto
13:00     1. miesto – 2. miesto                                   4.miesto – 5. miesto                                         

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy Východ určuje usporiadateľ.

9. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v ma-ximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

10. Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev
  • originály všetkých zápisov o stretnutí

11. Víťaz III.ligy SR Východ získava právo postupu do II.ligy SR Východ. V prípade, že družstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky III.ligy

12. Vedúci družstiev a kontakty:

BKT

Trebišov

Ján

Chovanec

0905 545 744

bkt@centrum.sk

KGB R

ožňava B

Oskar

Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA

Huncovce B

Jozef

Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

BC Liptovský

Mikuláš

Miroslav

Lapák

0915 813 810

bedmintonlm@gmail.com

Slavoj

Spišská Belá

Rastislav

Lech

0918 383 213

Rasto.lech@gmail.com

BK

Sabinov

Vojtech

Molčan

0908 607 455

Vojtech.molcan@gmail.com


Vladimír Turlík, riadiaci súťaže

Košice, 4.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                      

4. 2. 2019