december 2019
po ut st št pi so ne
           
1
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre III. ligu Západ 2019III. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný ročník 2019

Správy č.1

 Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 1.1.2019 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: prihláška do 13.1.2019 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 8.2.2019 v elektronickej podobe. (V prípade, že má oddiel družstvá aj vo vyšších súťažiach, zašle aj ich súpisky).

3. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Západ na sezónu 2019 majú nasledovné družstvá: Spoje Bratislava B, CEVA Trenčín C,  BK MI Trenčín B, Sokol Ilava, Kyklop Martin, Fénix Bratislava B, Filozof Bratislava, Koliba Bratislava, DBK Bratislava B a Spoje Bratislava C.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do trojičiek nasledovne:

A: Spoje Bratislava B, Spoje Bratislava C, Filozof Bratislava

B: Fénix Bratislava B, Koliba Bratislava, DBK Bratislava B

C: CEVA Trenčín C, BK MI Trenčín B, Sokol Ilava B

D: Kyklop Martin

Súťaž sa odohrá dvojkolovo - každé družstvo s každým dvakrát (termíny druhej časti budú stanovené dodatočne).

Rozlosovanie III. ligy (podrobný rozpis viď príloha):

1. kolo:  16.02.2019

 • A – C     Spoje Bratislava B
 • D - B      Kyklop Martin

 2. kolo:  23.03.2019

 • C – B     CEVA Trenčín
 • D – A     Kyklop Martin

3. kolo:  04.05.2019

 • B – A     Fénix Bratislava
 • C - D     Sokol Ilava

4. kolo:  21.9.2019

 • C – A     BK MI Trenčín
 • B – D     DBK Bratislava

5. kolo:  26.10.2019

 • B – C     Koliba Bratislava
 • A – D     Filozof Bratislava

6. kolo:  23.11.2019

 • A – B     Spoje Bratislava C
 • C – D     Kyklop Martin

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy určuje usporiadateľ.

9. III. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na sezónu 2019.

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

 • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev
 • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan).

11. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj III. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12. Za nenastúpenie družstva na turnaj III. ligy udeľuje ŠTK SZBe pokutu 50,- € a oddiel, ktorý sa nedostavil uhradí usporiadateľovi ligového kola náklady vo výške dvojnásobného štartovného (v prípade včasného ohlásenia neúčasti môže usporiadateľ tieto náklady odpustiť).

13. Víťaz III. ligy získava právo postupu do II. ligy SR Západ. V prípade, že nemá o postup záujem, oznámi to čo najskôr ŠTK SZBe. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo podľa poradia v konečnej tabuľke s výnimkou posledného družstva III. ligy.

14. Z III. ligy Západ zostupuje jedno alebo viac družstiev (prípadne žiadne) tak, aby bol počet družstiev spolu s dvomi postupujúcimi zo IV. ligy desať.

Kontakty na vedúci družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

BK MI

Trenčín B

Roman

Kožár

0903/777 253

rkozar@azet.sk

CEVA

Trenčín C

Juraj

Piovarči

0904/261 396

piovarci.juraj@gmail.com

Spoje

Bratislava B

Adriana

Klečková

0903/234 272

adriana.kleckova@gmail.com

Kyklop

Martin

Boris

Harhaj

0905/601 415

harhaj@spark.sk

Sokol

Ilava B

Anton

Tekeľ

0917/659 088

anton.tekel@partnersgroup.sk

Fénix

Bratislava B

Jana

Šipická

0903/153 588

janka.sekerova@gmail.com

Filozof

Bratislava

Roman

Žabka

0949/401 637

romanzabka@gmail.com

Koliba

Bratislava

Barbara

Hladík Scholtz

0907/636 390

Scholtzova.barbara@gmail.com

DBK

Bratislava B

Matej

Mošovský

0905/741 177

matej.mosovsky@gmail.com

Spoje

Bratislava C

Alžbeta

Streharski

0908/436 824

streharska@gmail.com

 


Juraj Piovarči - riadiaci súťaže

piovarci.juraj@gmail.com (0904 261396)

Trenčín, 16.1.2019

Súbory na stiahnutie:
  Rozpis súťaže
4. 2. 2019