december 2019
po ut st št pi so ne
           
1
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre IV. ligu 2019IV. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný ročník 2019

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 1.1.2019 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné registračné preukazy, písomná prihláška zaslaná riadiacemu súťaže do 13.1.2019 a súpiska družstva zaslaná elektronicky riadiacemu súťaže do 8.2.2018.

3. Prihlásené družstvá (24): Spoje Bratislava D, Spoje Bratislava E (hrať budú pod schváleným reklamným názvom BK Forza Pezinok), AŠK Fénix Bratislava C, HK Filozof Bratislava E, RSL Bratislava, DBK Bratislava C, 1.PBK Jakarta Bratislava, BPR Bratislava, BK Šamorín, MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C, B-Klub Pezinok, SC Pohoda Trnava, BARBAR Skalica, TJ Lokomotíva Bánov, ŠK BENNI Nitra, CEVA Trenčín  D, CEVA Trenčín E, Kyklop BC Martin B, AC UNIZA Žilina B, TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B, Dukla Banská Bystrica a BK GYPY Piešťany

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (a s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Súťaž sa odohrá v 2 častiach.
Základná časť sa odohrá v prvých 3 kolách systémom každý s každým v 3 skupinách – Bratislava, Juh a Sever a následne prelínacia časť vo 4.-6. kole.
V prelínacej časti budú vytvorené 3 nové skupiny nasledovne:

  • v skupine o celkové 1.-8. miesto IV. ligy a 2 postupové miesta do III. ligy budú hrať prvé 3 družstvá z každej základnej skupiny po 3. kole okrem najhoršieho na 3.mieste podľa počtu získaných bodov (v prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom rozdiel v celkovom skóre, následne vyšší počet víťazných zápasov);
  • v skupine o celkové 9.-16. miesto sa stretnú družstvá zo 4. a 5. miesta zákl. skupín spolu s najhorším na 3.mieste a najlepším na 6.mieste podľa počtu získaných bodov (ďalšie kritériá určenia poradia zostávajú rovnaké ako v sk. o 1.-8. miesto);
  • v skupine o celkové 17.-24. miesto budú zaradené zostávajúce 2 družstvá zo 6.miest a družstvá umiestnené na 7. a 8. mieste základných skupín po 3.kole

Body zo základných skupín sa do prelínacej časti nezapočítavajú. Na konci súťaže bude mať IV. liga teda jednu spoločnú tabuľku s celkovým poradím.

Právo usporiadať 4., 5. a 6. kolo v prelínacej časti budú mať v sk. o 1.-.8. miesto prednostne družstvá umiestnené na 1. mieste v jednotlivých skupinách po odohratí 3. kola základnej časti, v sk. o 9.-16. miesto družstvá z 3., resp. štvrtých miest a v skupine o 17.-24. miesto družstvá zo šiestych príp. siedmych miest.

Rozdelenie družstiev do dvojičiek v základných skupinách (podrobné rozlosovanie IV. ligy bude zverejnené v prílohe):

Skupina Bratislava (8):

BA1: Spoje Bratislava D, AŠK Fénix Bratislava C

BA2: HK Filozof Bratislava E, RSL Bratislava

BA3: BK Šamorín, BPR Bratislava

BA4: DBK Bratislava C, 1.PBK Jakarta Bratislava

Skupina Juh (8):

J1: MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C,  

J2: BK Forza Pezinok, B-Klub Pezinok

J3: SC Pohoda Trnava, BARBAR Skalica

J4: ŠK BENNI Nitra, Lokomotíva Bánov

Skupina Sever (8):

S1: CEVA Trenčín D, CEVA Trenčín E

S2: TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B

S3: Kyklop BC Martin B, AC UNIZA Žilina B

S4: BK GYPY Piešťany, Dukla Banská Bystrica

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ ligového kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá IV. ligy určuje usporiadateľ.

9. IV. liga dospelých sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na rok 2019

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev (.lsw súbor)
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje aj elektronicky - sken)

11. Oddiel, resp. klub, ktorý usporadúva turnaj IV. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12.Za nenastúpenie družstva na turnaj IV. ligy udelí ŠTK SZBe pokutu 50,- € a klub, ktorý sa nedostavil uhradí usporiadateľovi ligového kola náklady vo výške dvojnásobného štartovného (v prípade včasného ohlásenia neúčasti môže usporiadateľ tieto náklady odpustiť).

13. Prvé dve družstvá zo skupiny o celkové 1.-8. miesto po prelínacej časti získavajú právo postupu do III. ligy Západ. V prípade, že niektoré z týchto družstiev nemá záujem o postup do III.ligy Západ, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava ďalšie družstvo v poradí, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky IV. ligy.

 

Vedúci družstiev, kontakty:

Oddiel

Vedúci

mobil

e-mail

skupina BRATISLAVA:

 

 

 

Spoje

Bratislava D

Filip

Guldan

0917/790647

Filip.Guldan@socpoist.sk

AŠK Fénix

Bratislava C

Marián

Kollár

0910/916384

marian.kollar@top-preklady.sk

HK Filozof

Bratislava E

Jozef

Krajčovič

0902/143151

krajcovic@zsvts.sk

RSL

Bratislava

Ivan

Peruňský

0905/348499

naviuper@gmail.com

BK

Šamorín

Roland

Bielčik

0905/857064

klub@bedmintonsamorin.sk

BPR

Bratislava

Ivan

Kuhn

0905/400615

ivankuhn@ivankuhn.sk

DBK

Bratislava C

Pavol 

Boďo

0905/012388

pavol.bodo@gmail.com

1.PBK Jakarta

Bratislava

Boris

Kotleba

0915/054950

boriskotleba@gmail.com

skupina
JUH:

 

 

 

MBK PE

Malinovo B

Branislav

Jurák

0944/122713

branislav.jurak@ecm.sk

MBK PE

Malinovo C

Peter

Horčičák

0915/877012

phorcicak@volga.sk

BK Forza

Pezinok

Marek

Somorovský

0902/898783

marek.somorovsky@gmail.com

B-Klub

Pezinok

Ján

Beladič

0903/400114

jan.beladic@gmail.com

SC Pohoda

Trnava

Matej

Kessler

0905/352512

matej.kessler@zf.com

BARBAR

Skalica

Ľubomír

Jankovič

0910/916228

lubojankovic98@gmail.com

ŠK BENNI

Nitra

Maroš

Šoltés

0908/704659

soltes.maros12@gmail.com

Lokomotíva

Bánov

Dušan

Benko

0902/378757

dusan.benko@centrum.sk

skupina 
SEVER:

 

 

 

CEVA

Trenčín D

Gabriel

Vlk

0918/637038

gabovlk@gmail.com

CEVA

Trenčín E

Michal

Matz

0905/546126

matz@geo3.sk

TJ Sokol

Ilava C

Ján

Klačko

0904/606982

klacko.jan@gmail.com

BK Racquets

Púchov B

Jozef

Skorkovský

0908/738639

j.skorkovsky46@gmail.com

Kyklop BC

Martin B

Michal

Kraus

0949/810430

buli84@gmail.com

AC UNIZA

Žilina B

Daša

Egriová

0907/916077

dadustek@gmail.com

BK GYPY

Piešťany

Ján

Šmída

0905/283790

jansmida@gmail.com

Dukla

Banská Bystrica

Igor

Jačmeník

0911/279567

igor.jacmenik@gmail.com

 

 

Martin, 2.2.2019

Marek Horník - riadiaci súťaže

m.hornik@azet.sk    (0905/346688)

4. 2. 2019