december 2019
po ut st št pi so ne
           
1
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre II. ligu Východ 2019II. liga zmiešaných družstiev dospelých SR oblasť Východ

súťažný ročník 2019

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB SZBe a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti:

  • Zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 13.1.2019
  • Zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 15.3.2019

3.Právo účasti v 2. Lige východ pre sezónu 2019 majú nasledovné družstvá:   KPŠ Košice C, PBA Prešov, KBC Košice, , KBŠ Dolný Kubín, KGB Rožňava A, VEVA Huncovce A, VICTORY Trebišov. Žiadne družstvo z 3. ligy neprejavilo záujem štartovať v 2. lige.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A: KPŠ Košice C                KBC Košice

B: KGB Rožňava A             Victory Trebišov

C: KBŠ Dolný Kubín           VEVA Huncovce

D: PBA Prešov

Súťaž sa odohrá v troch kolách  každé s každým / základná časť/ a na záverečné kolo sa súťaž rozdelí na dve skupiny po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po 3. kole.

Právo a zároveň povinnosť organizovať turnaje 4. kola majú družstvá, ktoré skončia na 1. a 5 . mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie:

1. kolo (24.3.2019):

Usporiadateľ: KBC Košice

9:00       KBC Košice – KGB Rožňava A

              KPŠ Košice C -Victory Trebišov

11:00     KBC Košice – Victory Trebišov

              KPŠ Košice C- KGB Rožňava A    


Usporiadateľ: KBŠ Dolný Kubín

9:00       KBŠ Dolný Kubín – VEVA Huncovce                                        

11:00     VEVA Huncovce – PBA Prešov     

13:00     KBŠ Dolný Kubín – PBA Prešov


2. kolo (5.5.2019):

Usporiadateľ: PBA Prešov              

9:00       PBA Prešov – KBC Košice                                

11:00     KBC Košice – KPŠ Košice C

13:00     PBA Prešov – KPŠ Košice C


Usporiadateľ: KGB Rožňava

9:00       KGB Rožňava A – KBŠ Dolný Kubín

              Victory Trebišov – VEVA Huncovce                           

11:00     KGB Rožňava A – VEVA Huncovce

              Victory Trebišov – KBŠ Dolný Kubín                                          

 

3. kolo (22.9.2019):

Usporiadateľ: VEVA Huncovce    

9:00       VEVA Huncovce – KPŠ Košice C

              KBŠ Dolný Kubín – KBC Košice

11:00     VEVA Huncovce – KBC Košice

              KBŠ Dolný Kubín – KPŠ Košice


Usporiadateľ: Victory Trebišov

9:00       Victory Trebišov – PBA Prešov                      

11:00     KGB Rožňava - PBA Prešov

13:00     Victory Trebišov - KGB Rožňava A

 

4. kolo (24.11.2019):

Usporiadateľ: družstvo na 1. mieste po 3. kole          

9:00       1. miesto- 3. miesto            2.miesto- 4.miesto

11:00     1-4                                         2-3         

13:00     1-2                                         3-4


Usporiadateľ: družstvo na 5. mieste po 3 .kole

9:00       5.miesto-7.miesto               

11:00     6-7                                         

13:00     5-6                                         

 

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 – 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy východ určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých východ sa môže hrať len s pierkovými košíkmi FZ Forza VIP. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. SZBe dodáva na každé stretnutie 1 tubu košíkov FORZA VIP, ostatné dodávajú družstvá rovným dielom.

11. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

12. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 eur.

13. Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev a originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje sken). V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín kompletné výsledky riadiacemu súťaže, bude mu udelená pokuta 50 euro.

14. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú barážový turnaj spolu s posledným družstvom Extraligy  o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade, že víťaz niektorej II. ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II. ligy.

15. Do II. ligy SR Východ postupujú po jednom družstve z III. ligy SR Západ a Východ. Z II. ligy SR východ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. ligách po 8 družstiev.

16. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligami SR Západ a Východ.

17. Vedúci družstiev:

 

Dužstvo

Vedúci

telefón

mail

KPŠ

Košice C

Vladimír

Šteffan 

0902 239 939

steffan.vlado@gmail.com

PBA

Prešov

Daniel

Dúbravský

0908 461 454

Daniel.dubravsky@gmail.com

KBC

Košice

Irenej

Poláček

0905 321 407

bedmintonkosice@gmail.com

KBŠ Dolný Kubín A

Dana

Fülöpová

0905 574 287

daner@dkubin.sk

KGB

Rožňava A

Oskar

Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA

Huncovce A

Jozef

Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

VICTORY

Trebišov

Jozef

Pilát

0903 271 756

Jozef.pilat@minv.sk

 

 

 

za ŠTK SZBe
Vladimír Turlík  -  riadiaci súťaže
Košice, 24.1.2019

4. 3. 2019