august 2019
po ut st št pi so ne
     
26
 
             

Propozície Grand Prix C U11 Dolný Kubín - 26.4.2019P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U11 v bedmintone


Usporiadateľ:  KBŠ Dolný Kubín

Miesto konania: telocvičňa ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín – 4 kurty        

Dátum konania: 26.4.2019 - piatok

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11, registrovaní v oddieloch SR

Prihlásenie: e-mailom: anna.veselenyiova@zsjmdk.org,  do 24.4.2019 (streda), do 18:00 hod.

Časový program:

  • prezentácia:            13:30 – 13:45 hod.  v telocvični
  • losovanie                13:45 hod.
  • zahájenie                14:00 hod.                                                             

Vrchný rozhodca: Ing. Jozef Vešelényi

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: vyraďovací systém na jednu porážku so zápasmi o poradie - resp. iný herný systém podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov U11 k 1.3.2019

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Úbor:  športový – vyhovujúci predpisom, čistá športová obuv aj pre nehrajúcich hostí

Rozhodovanie: rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu

Štartovné: 3.- €  za hráča

Informácie: Mgr. Anna Vešelényiová  tel. kontakt: 0907 835 623

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

 

Dolný Kubín 8.4.2019
Ing. Jozef Vešelényi
riaditeľ turnaja

16. 4. 2019