august 2019
po ut st št pi so ne
     
26
 
             

Propozície Oblastných majstrovstiev Slovenska dospelých (Východ), Košice - 17.-18.5.2019P R O P O Z Í C I E
Oblastných majstrovstiev Slovenska dospelých
GRAND PRIX O Východ

 

Organizátor: Slovenský zväz bedmintonu

Usporiadateľ: Lokomotíva Košice

Miesto konania: Hala Cassovia badminton spot, Južné nábrežie 13, Košice

Dátum konania: 17.-18.5.2019

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii dospelých, ktorí sú registrovaní v SZBe v oblasti Východ

Štartovné: 4.-€ hráč/ disciplína

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Vrchný rozhodca: Tomáš Dratva     

Prihlášky:  záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu dratvatom@gmail.com, najneskôr dňa 10.5.2019 !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu !!! Dňa 12.5.2019 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a do kvalifikácie.

Košíky: Forza VIP

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a miešaná štvorhra 

Herný systém: vyraďovací systém na jednu porážku

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Časový program:

piatok, 17.5.2019
17:45 hod. losovanie kvalifikácie
18:00 hod. zahájenie kvalifikácie
sobota, 18.5.2019
08:45 hod. losovanie hlavnej súťaže
09:00 hod. zahájenie hlavnej súťaže

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Košice, 30.4.2019
Vladimír Turlík
Lokomotíva Košice

30. 4. 2019