júl 2020
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre II. ligu Západ 2020II. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ
súťažný rok 2020

Správy č.1
Rozpis súťaže

 

1.Súťaž sa hrá podľa ŠTDB  platných od 1.1. 2020 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné preukazy, prihláška do 20.1.2020 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 20.3.2020 v elektronickej forme.

3. Právo účasti v II. lige zmiešaných družstiev SR Západ v súťažnom roku 2020 majú nasledovné družstvá:  CEVA Trenčín, DBK Bratislava, BK MI Trenčín, RODON Klenovec, AŠK Fénix Bratislava, AC UNIZA Žilina, MBK PE Malinovo a Spoje Bratislava B. Družstvo CEVA Trenčín dobrovoľne zostúpilo z extraligy, družstvo DBK Bratislava – vlaňajší víťaz II.ligy odmietlo postúpiť do extraligy. Namiesto neho postúpilo do extraligy družstvo BKR Púchov – vlaňajšie tretie družstvo v tabuľke.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A:           A1 – Fénix Bratislava,  A2 – MBK PE Malinovo

B:           B1 – DBK Bratislava,  B2 – Spoje Bratislava B

C:           C1 – CEVA Trenčín,  C2 – BK MI Trenčín

D:           D1 – RODON Klenovec,  D2 – AC UNIZA Žilina

Súťaž sa odohrá tak, že v prvých troch kolách sa stretne každé družstvo s každým, a na záverečné 4. kolo sa súťaž rozdelí na dve skupiny (po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po treťom kole). Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaje 4. kola získavajú družstvá, ktoré skončia na 1.mieste a na 5. mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie II. ligy:

1. kolo:  29.3.2020

A – B     Fénix  (B1-B2, A1-A2, B1-A2, B2-A1, B1-A1, B2-A2)

C – D     CEVA  (C1-C2, D1-D2, D1-C2, D2-C1, D1-C1, D2-C2)

2. kolo:  3.5.2020

D – A     Žilina   (D1-A2, D2-A1, D1-A1, D2-A2)

B – C     DBK   (C2-B1, C1-B2, C1-B1, C2-B2)

3. kolo:  jeseň 2020

B – D     Spoje B    (B1-D2, B2-D1, B1-D1, B2-D2)

A – C     Malinovo   (A1-C2, A2-C1, A1-C1, A2-C2)

4. kolo:  jeseň 2020

1. – 4. družstvo (u 1. v tabuľke)   (1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4)

5. – 8. družstvo (u 5. v tabuľke)   (5-8, 6-7, 5-7, 6-8, 5-6, 7-8)

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi značky FZ Forza VIP. Košíky na stretnutia dodá SZBe v počte 1 tuba na stretnutie, zvyšok dodávajú družstvá rovnakým dielom.

11. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín kompletné výsledky riadiacemu súťaže, bude mu udelená pokuta 50.-€.

12. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj II. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15.- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

13. V  prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50.-€.

14. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú barážový turnaj spolu s posledným družstvom z extraligy o postup do ďalšieho ročníka extraligy. Z baráže postupujú prvé dve družstvá. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

15. Do II. ligy SR Západ postupuje jedno družstvo z III. ligy. Z II. ligy SR Západ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. lige 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligou SR Západ.

Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

CEVA
Trenčín

Peter
Hrnčár

0905 643 214

hrncar@hsfitting.sk

DBK
Bratislava

Vladimír
Uhrín

0911 076 711

uhrin.vladimir.zv@gmail.com

BK MI
Trenčín

Juraj
Kohút

0911 485 843

fzforza@post.sk

RODON
Klenovec

Rudolf
Kaštan

0910 172 479

r.kastan@centrum.sk

AŠK Fénix
Bratislava

Ján
Jasenský

0903 970 145

jasensky.jan@gmail.com

AC UNIZA
Žilina

Igor
Novák

0903 718 884

novakigor.sia@gmail.com

MBK PE
Malinovo

Martin
Láznik

0911 356 515

majola@centrum.sk

Spoje
Bratislava B

Tomáš
Ondrovič

0944 906 565

tom.ondrovi179@gmail.com

 


Bratislava 28.1.2020
za ŠTK SZBe
Filip Guldan
riadiaci súťaže

5. 2. 2020