júl 2020
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre II. ligu Východ 2020II. liga zmiešaných družstiev dospelých SR oblasť Východ
súťažný ročník 2020
Správy č.1
Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB SZBe a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti:

  • Zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 13.1.2020
  • Zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 15.3.2020

3. Právo účasti v 2. Lige východ pre sezónu 2020 majú nasledovné družstvá:   KBŠ Dolný Kubín,  PBA Prešov, KBC Košice,  KPŠ Košice C, VICTORY Trebišov, VEVA Huncovce A. Žiadne ďalšie družstvo 3. ligy neprejavilo záujem štartovať v 2. lige.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Rozlosovanie:

1. kolo (29.3.2020):

Usporiadateľ: KPŠ Košice

9:00       KPŠ Košice C – KBC Košice                                          

11:00     KBC Košice – Victory Trebišov                     

13:00     KPŠ Košice C – Victory Trebišov

Usporiadateľ: PBA Prešov

9:00       PBA Prešov – VEVA Huncovce A                                 

11:00     VEVA Huncovce A – KBŠ Dolný Kubín     

13:00     PBA Prešov – KBŠ Dolný Kubín

               

2. kolo (3.5.2020):

Usporiadateľ: KBC Košice              

9:00       KBC Košice – PBA Prešov

              KPŠ Košice C – VEVA Huncovce                 

11:00    Victory Trebišov – KBŠ Dolný Kubín

              KPŠ Košice C – PBA Prešov

13:00    KBC Košice- VEVA Huncovce

              KPŠ Košice C – KBŠ Dolný Kubín

15:00    Victory Trebišov – VEVA Huncovce

              KBC Košice – KBŠ Dolný Kubín

17:00    Victory Trebišov – PBA Prešov

 

3. kolo (dátum bude upresnený neskôr):

Usporiadateľ: Victory Trebišov      

9:00       Victory Trebišov – KBC Košice                     

11:00     KBC Košice – KPŠ Košice C                           

13:00     Victory Trebišov – KPŠ Košice C

Usporiadateľ: KBŠ Dolný Kubín

9:00       KBŠ Dolný Kubín – VEVA Huncovce A                     

11:00     VEVA Huncovce A- PBA Prešov

13:00     KBŠ Dolný Kubín – PBA Prešov

 

4. kolo (dátum bude upresnený neskôr):

Usporiadateľ: VEVA Huncovce    

9:00    VEVA Huncovce A – KBC Košice,                                              

            KBŠ Dolný Kubín – KPŠ Košice C

            PBA Prešov – Victory Trebišov

11:00  VEVA Huncovce A – KPŠ Košice C                             

            KBŠ Dolný Kubín – Victory Trebišov

            PBA Prešov – KBC Košice

13:00  VEVA Huncovce A – Victory Trebišov

            KBŠ Dolný Kubín – KBC Košice

            PBA Prešov – KPŠ Košice C

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 – 13.00. -15:00. – 17:00.  V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy východ určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých východ sa môže hrať len s pierkovými košíkmi FZ Forza VIP. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. SZBe dodáva na každé stretnutie 1 tubu košíkov Forza VIP, ostatné dodávajú družstvá rovným dielom.

11. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

12. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50.-€.

13. Usporiadateľ  kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev ( súbor s príponou .lsw)a originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje sken). V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín kompletné výsledky riadiacemu súťaže, bude mu udelená pokuta 50.-€.

14. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú barážový turnaj spolu s posledným družstvom z extraligy o postup do ďalšieho ročníka extraligy. Z baráže postupujú prvé dve družstvá. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

15. Do II. ligy SR Západ a Východ postupujú po jednom družstve z III. ligy SR Západ a Východ. Z II. ligy SR Západ a Východ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. ligách po 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligami SR Západ a Východ.

16. Kontakty na vedúcich družstiev:

Dužstvo

Vedúci

telefón

mail

KPŠ

Košice C

Vladimír Šteffan 

0902

239 939

steffan.vlado@gmail.com

PBA

Prešov

Daniel Dúbravský

0908

461 454

Daniel.dubravsky@gmail.com

KBC

Košice

Irenej Poláček

0905

321 407

bedmintonkosice@gmail.com

KBŠ

Dolný Kubín

Dana Fülöpová

0905

574 287

daner@dkubin.sk

VEVA

Huncovce A

Jozef

Kurila

0910

310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

VICTORY Trebišov

Jozef

Pilát

0903

271 756

Jozef.pilat@minv.sk

 

 

Košice, 2.3.2020
za ŠTK SZBe
Vladimír Turlík  -  riadiaci súťaže

10. 2. 2020