október 2020
po ut st št pi so ne
     
12
19
 
             

SZBe: Turnajový manuál

Slovenský zväz bedmintonu pre Vás pripravil tzv. "turnajový manuál COVID 19", v ktorom nájdete okrem povinnosti či odporúčaní, ktoré by mali organizátori turnajov dodržiavať, aj ďalšie informácie. Samozrejme, odporúčame klubom a organizátorom, aby pravidelne sledovali usmernenia hlavného hygienika, pretože situácia s pandémiou COVID 19 sa mení neustále.


SZBE: TURNAJOVÝ MANUÁL COVID 19

 

POVINNOSTI

 

 • Každé podujatie musí byť minimálne 48 hodín vopred nahlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Je potrebné uviesť presný čas a miesto konania.  

Regionálne úrady v SR nájdete TU – ku kontaktom na jednotlivé RÚVZ sa dostanete po zrolovaní stránky dolu, a po rozkliknutí jednotlivých krajov.

 • Pri vstupe a pobyte v mieste konania podujatia má každý účastník povinnosť prekrytia horných a dolných dýchacích ciest. Rúško si smie osoba dať dolu len pri aktívnej športovej činnosti, teda v momente keď nastupuje na zápas, alebo počas rozcvičenia.  
 • Počas turnaja nie je možnosť využívať šatne ani sprchy.
 • Každý hráč nachádzajúci sa na kurte má právo len na jedného trénera za kurtom. ´
 • Podmienkou bude aj to, že s hráčmi do počtu 8 bude môcť byť v hale len jeden tréner (tréner SZBe, registrovaný člen SZBe alebo osoba s poverením sprevádzať hráčov). Od počtu hráčov 9 budú môcť v hale byť sprevádzajúce osoby dve.
 • Je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Organizátor musí zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.
 • Organizátor je povinný zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • Je potrebné zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia

 • Zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí to pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov či osoby vykonávajúce športovú činnosť).
 • V prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
 • Na podujatiach platí zákaz podávania rúk.

 

ODPORÚČANIA

 

 • Odporúčame všetkým usporiadateľom, aby bol vstup do športovej haly podmienený registráciou, aby usporiadateľ vedel v danej chvíli preukázať, koľko ľudí sa v jednom momente nachádza v telocvični
 • Rovnako, odporúčame organizátorom mať menný zoznam účastníkov, ktorý bude obsahovať základné údaje: meno, adresa, telefón

- Tento registračný formulár sa bude vypĺňať pri prihlasovaní hráčov na podujatie, aby bol organizátor vopred informovaný s akým počtom účastníkov má rátať

Hlavným dôvodom je fakt, že v prípade neskoršieho výskytu ochorenia COVID 19 u niektorého zo zúčastnených, má organizátor povinnosť dohľadať všetky kontakty, s ktorými nakazená osoba prišla do kontaktu.

 • Odporúčaným opatrením Európskej bedmintonovej federácie je aj to, aby bol pre hráčov vstup do haly možný maximálne 30 minút pred začiatkom zápasu, pričom po ukončení stretnutia by mali hráči halu opustiť do 20 minút.
 • V rámci opatrenia aby sa ľudia nezhromažďovali odporúčame organizátorom vylosovanie turnaja deň pred začiatkom podujatia, a to s aspoň predbežným časovým rozpisom turnaja.

 

DỐLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • V prípade štartu zahraničných hráčov na Slovensku je potrebné, aby sa hráč na hraniciach preukázal negatívnym testom COVID 19, nie starším ako 72 hodín. Platí to pre osoby Európskej únie, a to aj v prípade, že sa nachádzajú v červenej krajine. Zároveň, test zahraničného hráča musí byť vykonaný mimo Slovenska.

 

Za dodržiavanie všetkých organizačných, bezpečnostných, hygienických a dezinfekčných opatrení zodpovedá výlučne organizátor podujatia.

1. 10. 2020