december 2017
po ut st št pi so ne
       
25
26
27
28
29
30
31
             

Školenia a skúšky vrchných rozhodcov

  11. 1. 2018
Na základe záujmu klubov, SZBe organizuje ďalšie školenia a skúšky I. kvalifikačného stupňa vrchného rozhodcu v bedmintone.

POZVÁNKA

NA ŠKOLENIE A SKÚŠKY VRCHNÝCH ROZHODCOV SZBe

Miesto: Košice, Cassovia badminton spot, Južné nábrežie 13

Termín: sobota, 10.02.2018 (10,00 – 15,00)

Školiteľ: Filip Guldan

 

Miesto: Bratislava, Športové centrum Bowlingbar, K horánskej studni 29

Termín: nedeľa, 25.02.2018 (10,00 – 15,00)

Školiteľ: Filip Guldan

 

V prípade Vášho záujmu o účasť Vás prosíme o vyplnenie registračného formulára,  

https://goo.gl/forms/2AKvCvTlFoJVTlnn2

najneskôr do štvrtku 01.02.2018.  

 

*v prípade nízkeho počtu záujemcov si SZBe vyhradzuje právo školenie zrušiť

Školenie a skúšky sú bezplatné, účastníci si sami hradia len všetky vlastné náklady spojené s účasťou na školení.

Rozhodca bedmintonu I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I. stupňa je špecializovaný rozhodca bedmintonu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží.

Podmienkou získania kvalifikačného stupňa je úspešné absolvovanie školenia. Rozhodcom sa môže stať každý člen SZBe vo vekovom rozmedzí 18 - 65 rokov, ktorý je registrovaný v SZBe.

Podmienkou je znalosť Pravidiel bedmintonu, Súťažného poriadku SZBe a Rozpisu súťaží. Pomôže Vám aj Losovací manuál. Keďže časový priestor na školenie je obmedzený, uvedené predpisy sa nebudú podrobne preberať. Je potrebné si ich vopred naštudovať a poznačiť si časti, ktoré treba objasniť. Na školení sa z predpisov budú vysvetľovať len nejasné časti a detailnejšie bude preberaný len postup pri losovaní a riadení súťaže družstiev. Uvedené dokumenty je možné nájsť na internetovej stránke zväzu, v záložke "Dokumenty".