február 2018
po ut st št pi so ne
     
19
       
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaží pre súťažný ročník 2018

  8. 1. 2018
Športovo-technická komisia SZBe vydala najnovšie Správy ŠTK, v ktorých nájdete aj Rozpis súťaží pre sezónu 2018.
ŠTK zároveň upozorňuje, že súlade s Rozpisom súťaží na sezónu 2018 je potrebné, aby družstvá, ktoré majú záujem štartovať v novej sezóne v súťažiach Extraligy, II., III. a IV.ligy zmiešaných družstiev dospelých, poslali najneskôr do 21.1.2018 písomnú prihlášku (môže byť aj mailom) tomu členovi ŠTK, ktorý bude riadiť príslušnú súťaž.
 • Extraliga: Richard Bálint (riso.balint@gmail.com)
 • II. liga Západ: Filip Guldan (filip.guldan@socpoist.sk)
 • III.liga Západ: Juraj Piovarči (piovarci.juraj@gmail.com)
 • II. liga Východ: Vladimír Turlík (vladoturlik@gmail.com)
 • III.liga Východ: Vladimír Turlík (vladoturlik@gmail.com)
 • IV.liga Západ: Marek Horník (m.hornik@azet.sk)


Správy ŠTK SZBe s Rozpisom súťaží pre súťažný

ročník 2018

 

 I. Zloženie ŠTK SZBe a rozdelenie úloh

Predseda: Richard Bálint

členovia: Filip Guldan, Marek Horník, Juraj Piovarči, Vladimír Turlíka a Zuzana Rajdugová

Riadenie jednotlivých súťaží:

Extraliga: Richard Bálint

II. liga dospelých SR Západ: Filip Guldan

III. liga dospelých SR Západ: Juraj Piovarči

IV. liga dospelých SR Západ: Marek Horník

II. liga dospelých SR Východ: Vladimír Turlík

III. liga dospelých SR Východ: Vladimír Turlík

KM, OM a M-SR žiackych a dorast. družstiev SR (Východ, Západ): Richard Bálint

 

II. Vekové kategórie v ročníku 2018

 • U11 - najmladší žiaci        - narodení v rokoch 2008 až 2012
 • U13 - mladší žiaci             - narodení v rokoch 2006 až 2007
 • U15 - starší žiaci               - narodení v roku 2004 až 2005
 • U17 - mladší dorastenci    - narodení v roku 2002 až 2003
 • U19 - starší dorastenci      - narodení v roku 2000 až 2001
 • dospelí                               - narodení v roku 1999 a starší

veteráni a veteránky       36 - 40 rokov

 • 41 - 45 rokov
 • 46 - 50 rokov
 • 51 - 55 rokov
 • 56 - 60 rokov
 • 61 - 65 rokov
 • 66 - 70 rokov
 • 71 rokov a viac

V jednotlivých veteránskych kategóriách má právo štartu iba hráč, ktorý dovŕšil  predpísaný vek počas roku 2018 t.j. na M SR 2018 môžu štartovať muži a ženy narodení v roku 1982 a skôr. Štart vo vyšších vekových kategóriách je možný podľa pravidiel uvedených v Súťažnom poriadku.


III. Platné dokumenty pre riadenie súťaží

Všetky súťaže riadené ŠTK SZBe sa hrajú podľa ŠTDB platných od 1.1.2018, rozpisov súťaží a ďalších ustanovení ŠTK SZBe.

 

IV. Možnosť použitia košíkov v ročníku 2018

Na túto sezónu stanovila ŠTK pre všetky oficiálne slovenské súťaže nasledovné poradie košíkov:

pierkové: I. košíky YONEX AS 50,  II. pierkové košíky YONEX,  III. ostatné košíky schválené  BWF,  IV. ostatné pierkové košíky

plastikové: 1 YONEX MAVIS 350, 2 YonexMavis, 3 VICTOR, 4 ostatné

Všetky košíky musia zodpovedať pravidlám bedmintonu. V tejto sezóne je povolené v kategóriách U15 až dospelí hrať všetky súťaže M SR, GP A, GP O a Extraligy jedine s košíkmi YONEX AS50.

V kategórii U11 a U13 sa M SR musia hrať s košíkmi YONEX AS50 a GP A a GP O jedine s pierkovými košíkmi YONEX. Na všetkých ostatných súťažiach má vždy prednosť kvalitnejší košík podľa tohto poradia. Pre II.ligu SR Západ, II.ligu SR Východ a III.ligu SR Západ sú predpísané pierkové košíky.


Celé Správy ŠTK s Rozpisom súťaží na sezónu 2018 nájdete v priloženom linku.

Správy ŠTK č.1 s Rozpisom súťaží pre sezónu 2018